contineo


contineo
con-tineo, tinuī, tentum, ēre [con + teneo]
1)
а) содержать, заключать (aliquid in se Lcr, C)
primus liber contĭnet res gestas regum Nep — первая книга содержит историю царей
relĭquum spatium mons continet Cs — остальное пространство занимает гора
quod rem causamque continet C — то, в чём заключается сущность дела
linea, quae centum continet pedes Q — линия протяжением в сто футов
(in) alvo c. C — носить под сердцем (о беременных)
б) pass. contineri складываться, состоять (venis et nervis et ossibus C)
2) держать (aliquid sinistrā manu CC; manum intrapallium O)
3) задерживать, удерживать (aliquem a proelio Cs; aliquem in fide L; in officio, exercitum castris, in castris и intra castra Cs; Galliam in pace Hirt); сдерживать, обуздывать (cupiditates C)
suis finibus contineri C — оставаться в своих границах
c. se ab aliqua re C etc. — удерживаться (воздерживаться) от чего-л.
c. se ab и in aliqua libidine Sl, C — не поддаваться страсти (владеть собою)
contineo me, ne incognito assentiar C — я воздерживаюсь, ибо не могу согласиться с тем, чего не знаю
c. se domi C — не выходить из дому
manūsc. a rixā Pt — не вмешиваться в драку
nec se solum intra verba continuit Pt — он не ограничился одними словами
c. risum C — удерживаться от смеха
c. se ab assentiendo C — не давать согласия
c. gradum V — остановиться
c. vocem (linguam) C — молчать
contĭne te Pt — успокойся
c. animam C (spiritum CC) — затаить дыхание
4) подавлять, скрывать (dolorem L)
c. dicta C — не разглашать сказанного
5) задерживать
aqua in piano continētur et stagnat Sen — на ровном месте вода задерживается и застаивается
6)
а) удерживать в повиновении (Macedonas L; exercĭtum C — ср. 3. и 7.; omnem regionem Cs; Etruriam metu L); держать в плену или взаперти (aliquem vinculis Su; beluas saeptis C)
catulos catēnis c. Col — держать собак на цепи
б) брать в кольцо, окружать (equitatum, hostes L)
7) держать, содержать, обнимать, охватывать (vitam omnem C)
mundus contĭnet omnia suo complexu C — мир объемлет собою всё
montibus (moenibus C) contineri Cs — быть окружённым (окаймлённым) горами (стенами)
c. exercitum L — не распылять (не распускать) войска
8) сохранять (rem publicam C); соблюдать, оберегать (jura C); поддерживать, сохранять (veterem disciplinam Fl)
vis multā exercitatione continenda est Q — силу нужно поддерживать постоянным упражнением
9) сдерживать, скреплять (fracturam manu CC); соединять, связывать (vulnus, sc. sutura CC)
contineri mutuis beneficiis Nep — быть связанным взаимными услугами
pons fluminis oppidum continet Cs — мост через реку соединяет обе части города
pars oppidi, mari disjuncta, ponte continetur C — отделённая морем часть города соединяется посредством моста
alicujus hospitio contineri Nep — быть связанным с кем-л. узами гостеприимства
cognatione quādam inter se illae artes continentur C — эти искусства связаны друг с другом каким-то родством
10) pass. contineri быть окружённым, ограничиваться
vicus continetur montibus Cs — деревня опоясана горами
pars Galliae Garumnā flumine continētur C — часть Галлии ограничена рекой Гарумной (Гаронной)

Латинско-русский словарь. 2003.

Смотреть что такое "contineo" в других словарях:

 • retenir — [ r(ə)tənir; rət(ə)nir ] v. tr. <conjug. : 22> • 1050; lat. retinere I ♦ Conserver; mettre en réserve pour soi, en vue d un usage futur. 1 ♦ Garder (ce qui appartient à autrui); refuser de donner. ⇒ détenir. Hôtelier qui retient les bagages …   Encyclopédie Universelle

 • ՊՆԴԵՄ — (եցի.) NBH 2 0657 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c, 14c ն. κρατέω, κατακρατέω firmiter teneo, obtineo, corroboro, fortifico, munio. Գրի եւ որպէս ռմկ. ՊՆՏԵԼ. Պինդ առնել, հաստատել. ամրացուցանել. պնտացնել, ամրցընել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Аффективная инконтиненция — (аффект лат. in – нет, contineo – удерживать) – эмоциональное недержание, слабодушие …   Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

 • ԲԱՒԱՆԴԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 478 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 11c, 12c ն. որ եւ ԲՈՎԱՆԴԱԿԵԼ. περιέχω, περιλαμβάνω, περιγράφω comprehendo, contineo, circumscribo Հասու լինել բոլորին. ըմբռնել ողջոյն. ամփոփել. բակձաձել, պարփակել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՒԵՄ — (եցի.) NBH 1 478 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c չ. եւ ն. χωρέω capio, contineo, ἰκανός εἱμι idoneus sum, δύναμαι possum, valeo Բաւական լինել. իբր կարօղ լինել տանել. Եւ Կարել առնել. կարել. զօրել. տոկալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՈՎԱՆԴԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 506 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ն. περιέχω, περιλαμβάνω comprehendo, contineo Զբովանդակ լրիւ պարփակել. պարագրել, ամփոփել, տեղեաւ, կամ մտօք. մէջը առնել, սըղմցնել. Տե՛ս եւ ԲԱՒԱՆԴԱԿԵԼ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԺՈՅԺ — ( ) NBH 1 0838 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. Որպէս թէ Ոյժ տոկալոյ. Հանդուրժելն. համբերութիւն. կար. զորութիւն. բաւ. ... *Ժոյժ սնափառի. Վրք. հց. ՟Բ. հին թրգ. որ հստ ետնոյն ասի. *Սնափառի համբերութիւնʼʼ: *հանդերձ նոքօք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՆՈՒՄ — (խցի, խի՛ց.) NBH 1 0955 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 10c, 14c ն. ԽՆՈՒՄ φράσσω, ττω, ἑμφράττω sepio, munio, constipo βύω obturo, obstruo καμμύω claudo συνέχω contineo. որ եւ ԽՑԱՆԵԼ, ԽՑԵԼ. Փակել եւ պատել ամենայն մասմբք. Կափուցանել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿՐՕՆԱՒՈՐԻՄ — (եցայ.) NBH 1 1139 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 10c ձ. δογματίζομαι, ἁσκέομαι, ἑγκρατέω vitam colo religiosam, exerceo, vel contineo me, abstineo. Կրօնաւոր լինել. հրաժարական կեանս վարել. Ճգինլ. առաքինանալ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՃՇԴԵՄ — (եցի.) NBH 2 0182 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 9c, 10c, 12c ն.չ. φείδομαι parceo συνέχω contineo, retineo. Ճիշդ գտանիլ ʼի տալն. խնայել. անխայել. զնդալ. ռշդութեամբ եւ ժլատութեամբ վարիլ. պինդ պահել. *Որ սերմանէ ճշդելով, ճշդելով եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆԵՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0417 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c չ. եւ ն. ἁνίημι, ἑπιχωρέω, συγχωρέω locum do, cedo, concedo, permitto, dimitto, missum facio, indulgeo, veniam do եւ այլն. (ʼի Ներ, թ. եէր. այսինքն տեղի.) Տեղի տալ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.