三学

sānxué
1) ист. три типа школ (для подготовки чиновников: а) 国字学, 太学 и 四门学 дин. Тан; б) см. 三舍; в) 武学,太学 и 宗学, дин. Сун)
2) будд. три рода занятий, троякое учение (Trìni śiksāni; 戒学, 定学 и 慧学; соответственно: винаи, сутры и шастры)

Наука. 2013.

Смотреть что такое "三学" в других словарях:

 • 三学 — (三學, 三学) 1. 唐 代稱國子學、太學、四門學為三學, 隸屬國子監。 文武三品以上官吏子孫得入國子學, 五品以上子孫得入太學, 七品以上子孫及平民之俊異者得入四門學。 《新唐書‧儒學傳序》: “廣學舍千二百區, 三學益生員, 並置書算二學, 皆有博士。” 2. 宋 代稱太學之外舍、內舍、上舍為三舍, 亦稱三學。 《宋史‧職官志五》: “ 熙寧 初, 詔用經術取士, 廣闊黌舍, 分為三學, 增置生徒總二千八百人。”參閱《新唐書‧選舉志上》。 參見“ ”。… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 三学 — ★集异门论二卷十六页云:三学者:一、增上戒学,二、增上心学,三、增上慧学。 增上戒学云何?答:安住具戒;守护别解脱律仪;轨则、所行、悉皆具足;于微小罪,见大怖畏;受学学处。 是名增上戒学。 增上心学云何?答:离欲恶不善法,有寻有伺,离生喜乐,入初静虑具足住? 还闼的酥寥氲谒木猜蔷咦阕 ? 是名增上心学。 增上慧学云何?答:如实了知此是苦圣谛,此是苦集圣谛,此是苦灭圣谛,此是趣苦灭道圣谛。 是名增上慧学。 …   Chinese law dictionary (法律词典)

 • 三学 — 拼音: san xue2 解释: 佛教用语。 指导向解脱的三种修行。 即戒学、 定学、 慧学。 三学同时也含括佛法的全部内容。 唐·道宣·大恩寺释玄奘传论: “至如三学盛典, 惟诠行旨; 八藏微言, 宗开词义。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • 三学士 — (三學士, 三学士) 謂 唐 代翰林院、弘文館、集賢院三院學士。 《新唐書‧百官志一》: “ 唐 之學士, 弘文、集賢分隸中書、門下省, 而翰林學士, 獨無所屬。” 元 王實甫 《西廂記》第三本第一摺: “休為這翠幃錦帳一佳人, 誤了你玉堂金馬三學士。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 三学中所有正行邪行 — ★瑜伽九十八卷二十二页云:又略于此诸所学中,所有邪行,应正了知;所有正行,应正了知。 言邪行者:谓如有一,不尊重戒,泛尔出家。 虽复出家;不以净戒为其增上。 如于净戒,于定于慧,应知亦尔。 彼可容有犯无余罪;于彼,世尊说其于诸沙门果证,为无能者。 是故当知、彼于三学。 一向毁犯。 言正行者有三正行。 谓下、中、上。 下正行者:谓如有一,尊重净戒;亦以净戒为其增上;与前相违。 于定于慧,不生尊重;不为增上。 此不容有犯无余罪;而容有犯小随小罪。 于此如来不说其于沙门果证,为无能者。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

 • 三学次第世尊异说 — ★瑜伽八十二卷十二页云:问于余经中,三学次第,世尊异说;何故此中增上戒后,说增上慧,非增上心?答:此中显示住学胜利,由此言说,显闻等所成慧,摄受无悔等;由此渐次,得三摩地,即是显示增上心学。 如世尊说:于是五根,最能摄受所摄受者,所谓慧根。 由诸苾刍,成就慧根,乃至能修定根。 如是乃至成就定根,当知皆是慧根之力。 今此经中,世尊显示慧根是三摩地引因,及烦恼断引因。 增上心学,与增上慧学,俱时而说。 …   Chinese law dictionary (法律词典)

 • 三学非少非多 — ★瑜伽二十八卷一页云:问:何缘唯有三学,非少非多?答:建立定义故;智所依义故;辨所作义故。 建立定义者:谓增上戒学。 所以者何?由戒建立心一境性;能令其心,触三摩地。 智所依义者:谓增上心学。 所以者何?由正定心,念一境性,于所知事,有如实智,如实见转。 辨所作义者:谓增上慧学。 所以者何?由善清净若智若见,能证究竟诸烦恼断。 以烦恼断,是自义利,是胜所作。 过此更无胜所作故。 由是因缘,唯有三学。 …   Chinese law dictionary (法律词典)

 • 三学中有三种邪行 — ★瑜伽一百卷九页云:复次于三学中,当知略有三种邪行。 谓有一类补特伽罗,先求涅槃而乐出家。 出家已后,为天妙欲爱味所漂,所受持戒,回向善趣。 唯护尸罗,便生喜足。 是名外结补特伽罗,于增上戒第一邪行。 复有一类补特伽罗,不唯护戒,便生喜足,而能趣证上诸世间随一静定。 即于此定,深生味染,不进上求圣谛现观。 是名内结补特伽罗,于增上心第二邪行。 复有一类补特伽罗,是其有学,已见谛迹。 由住放逸,于现法中,不般涅槃。 当知是名于增上慧第三邪行。 …   Chinese law dictionary (法律词典)

 • 三种有情依三学入谛现观 — ★瑜伽二十八卷三页云:复有三种补特伽罗,依此三学,入谛现观。 何等为三?一、未离欲。 二、倍离欲。 三、已离欲。 当知此中于一切欲全未离者,勤修加行,入谛现观。 既于诸谛得现观已;证预流果。 倍离欲者,当于尔时,证一来果。 已离欲者,当于尔时,证不还果。 …   Chinese law dictionary (法律词典)

 • 三学次第 — ★瑜伽二十八卷二页云:问:何缘三学,如是次第?答:先于尸罗善清净故,便无忧悔。 无忧悔故;欢喜安乐。 由有乐故;心得正定。 心得定故;能如实知。 能如实见。 如实知见,故能起厌。 厌故离染。 由离染故;便得解脱。 得解脱故;证无所作究竟涅槃。 如是最初修习净戒,渐次进趣,后证无作究竟涅槃。 是故三学,如是次第。 …   Chinese law dictionary (法律词典)

 • 三学所有差别 — ★瑜伽九十八卷二十三页云:复次住具戒等,如声闻地,应知已辩。 又即净戒,对治一切犯戒恶故;密护根门所依处故;说名律仪。 初善受故;说名圆满。 后善守故;说名清净。 感爱果故;说名为善。 无染污故;说名无罪。 于诸有情,能善随顺慈心定故;说名无害。 于沙门性,善随顺故;说名随顺。 趣圣所爱澄清性故;名顺澄清。 终不随顺戒禁取故;名不随顺。 与同法者,为同分故;名同色类。 于正修习增上心慧,为所依处,随顺转故;名为顺转。 不恼于他,饶益转故;又正远离自苦行故;名无热恼。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.