三言五語

sānyánwǔyǔ
обр. лаконичный, немногословный; в двух словах

Наука. 2013.

Смотреть что такое "三言五語" в других словарях:

 • 三言兩語 — (三言两语, 三言兩語) sān yán liǎng yǔ 【典故】 几句话。 形容话很少。 【出处】 元·关汉卿《救风尘》第二折: “我到那里, 三言两句, 肯写休书, 万事俱休。” 若不是我这老手~拿他降伏住, 还不晓得闹点什么事情出来哩。 (清·李宝嘉《官场现形记》第五十三回) …   Chinese idioms dictionary

 • 三言两语 — (三言两语, 三言兩語) sān yán liǎng yǔ 【典故】 几句话。 形容话很少。 【出处】 元·关汉卿《救风尘》第二折: “我到那里, 三言两句, 肯写休书, 万事俱休。” 若不是我这老手~拿他降伏住, 还不晓得闹点什么事情出来哩。 (清·李宝嘉《官场现形记》第五十三回) …   Chinese idioms dictionary

 • 五十三参──善财五十三参 → 五十三參──善財五十三參 — ﹝出華嚴經﹞ 經云: 善財童子, 初入胎時, 於其宅內, 自然而出七寶樓閣; 其樓閣下, 有七伏藏。 地自開裂, 生七寶牙。 童子處胎十月, 然後誕生。 形體支分端正具足, 一切眾寶自然出現, 一切庫藏悉皆充滿。 以此事故, 父母親屬及善相師, 共呼此兒, 名曰善財。 後因文殊師利菩薩, 至福城東, 住莊嚴幢娑羅林中, 為眾說法。 善財與五百童子, 詣文殊所, 頂禮其足, 白言: 惟願聖者廣為我說, 菩薩應云何學菩薩道, 乃至應云何令普賢行, 速得圓滿。 文殊告言: 善男子,… …   Dictionary of Buddhist terms

 • 言來語去 — 拼音:yan2 lai2 yu3 qu4 1. 你一言我一句的說話。 水滸傳·第二十四回: “三鍾酒落肚, 鬨動春心, 又自兩個言來語去, 都有意了。” 文明小史·第十七回: “當下言來語去, 又說了半天別的閑話。” 2. 詳詳細細。 醒世姻緣傳·第七十五回: “狄希陳言來語去, 把家中從前受罪的營生, 一一告訴。” 3. 用話勸說。 水滸傳·第二十一回: “我今日吃這婆子言來語去, 央了幾盃酒, 打熬不得。 夜深, 只得睡了罷。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 五蕴──转五蕴成三德 → 五蘊──轉五蘊成三德 — ﹝出攝大乘論﹞ 五蘊者, 色、 受、 想、 行、 識也。 三德者, 法身、 般若、 解脫也。 法身即真如之理, 般若即會真之智, 解脫即自在之用。 此之三德, 皆由轉五蘊而成也。 (五蘊者, 蘊乃積聚之義。 謂眾生積聚色等五法而成身也。 梵語般若, 華言智慧。 解脫即自在之義, 謂解脫業惑之縛也。 ) 〔一、 轉色蘊成法身〕, 色即質礙之義。 謂佛身相好, 無邊音聲, 無見頂相, 悉由轉色蘊而成, 故云轉色蘊成法身也。 〔二、 轉受蘊成解脫〕, 受即領受之義。 謂佛無量廣大自在法樂,… …   Dictionary of Buddhist terms

 • 五轮三昧 → 五輪三昧 — ﹝出釋禪波羅蜜次第法門﹞ 輪有運轉摧碾之義。 梵語三昧, 華言正定。 謂行者修習禪定三昧, 亦必勇猛精進, 摧破惑業, 從淺至深, 從凡入聖, 亦猶輪之義也。 〔一、 地輪三昧〕, 地有二義: 一住持不動, 二出生萬物。 謂行者修習禪定三昧, 若證未到地定, 頓覺身心相空, 泯然入定。 定法持心, 如地不動, 由未到地, 出生初禪種種功德, 亦猶地之能生物也, 是名地輪三昧。 (未到地定者, 謂於欲界中修禪, 身雖未到初禪, 而已得初禪定也。 ) 〔二、 水輪三昧〕, 水有二義:… …   Dictionary of Buddhist terms

 • 胡言漢語 — (胡言漢語, 胡言汉语) 猶言胡言亂語。 《五燈會元‧智海逸禪師法嗣‧黃檗志因禪師》: “這二老漢, 各人好與三十棒。 何故?一箇說長說短, 一箇胡言漢語。” 元 無名氏 《村樂堂》第二摺: “休聽這弟子孩兒胡言漢語的。”參見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 閒言閒語 — 拼音:xian2 yan2 xian2 yu3 評論是非的話。 醒世恆言·卷三十三·十五貫戲言成巧禍: “卻說魏生接書拆開來看了, 並無一句閒言閒語。” 紅樓夢·第七十一回: “乾看著人家逞才賣技辦事, 呼么喝天弄手腳, 心裡早已不自在, 指雞罵狗, 閒言閒語的亂鬧。” [似] 蜚短流長 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 花言巧語 — 拼音:hua yan2 qiao3 yu3 形容虛假而動聽的言語。 紅樓夢·第六十九回: “休信那妒婦花言巧語, 外作賢良, 內藏奸狡。” 文明小史·第五十三回: “秦鳳梧聽了王明耀這番花言巧語, 不覺笑將起來。” 亦作“花說柳說”、 “巧語花言”。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 能言快語 — 拼音:neng2 yan2 kuai4 yu3 善於說話。 喻世明言·卷三十·明悟禪師趕五戒: “今日我蘇軾枉了能言快語, 又向那處伸胄”警世通言·卷二十四·玉堂春落難逢夫: “公子夜間與王婆攀話, 見他能言快語, 是個積年的馬泊六了。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 窮言雜語 — (窮言雜語, 穷言杂语) 各種各樣的論調。 《醒世姻緣傳》第十五回: “有的說他不死, 有的說他順了 也先 , 有的說他死有餘恨, 還該滅他三族, 窮搜他的黨羽: 窮言雜語, 激聒個不了。” …   Big Chineese Encyclopedy

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.