三正侯

sānzhènghóu
* трёхцветная мишень (для стрельбы из лука)

Наука. 2013.

Смотреть что такое "三正侯" в других словарях:

 • 三正 — 1. 夏 正建寅, 殷 正建丑, 周 正建子, 合稱三正。 《書‧甘誓》: “ 有扈氏 威侮五行, 怠棄三正。” 陸德明 釋文引 馬融 曰: “建子、建丑、建寅, 三正也。”一說指天、地、人之正道。 孔 傳: “怠惰棄廢天地人之正道。”也稱三統。 《史記‧周本紀》: “今 殷王紂 乃用其婦人之言, 自絕於天, 毀壞其三正。” 張守節 正義: “按: 三正, 三統也。 周 以建子為天統, 殷 以建丑為地統, 夏 以建寅為人統也。” 《魏書‧儒林傳‧李業興》: “雖三正不同, 言時節者,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 三五 — I 1.謂十五天。 《禮記‧禮運》: “是以三五而盈, 三五而闕。”後以指農曆月之十五日。 《古詩十九首‧孟冬寒氣至》: “三五明月滿, 四五詹兔缺。” 宋 賀鑄 《侍香金童》詞: “三五彩蟾明夜是。 屈曲欄干, 斷腸千里。” 清 林則徐《中秋眺月有作》詩: “今夕何夕正三五, 晴光如此胡不游?” 2.指農曆正月十五上元節。 宋 李清照 《永遇樂》詞: “中州盛日, 閨門多暇, 記得偏重三五。” 宋 劉辰翁 《永遇樂‧余自乙亥上元誦李易安詞為之涕下》詞: “緗帙流離, 風鬟三五,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 正父 — 1.指 周成王 之父 武王 。 《書‧洛誥》: “篤敘乃正父, 罔不若予, 不敢廢乃命。” 孔穎達 疏: “正父謂 武王 , 言其德正, 故稱正父。”一說, 泛指官長。 孫星衍 疏: “正者, 政人。 父者, 《說文》云: ‘家長率教者。 ’是父為長也。 《詩傳》云: ‘天子謂同姓諸侯、諸侯謂同姓大夫, 皆曰父。 ’” 2.司馬之官。 掌管軍政和軍賦。 《逸周書‧成開》: “三, 正父登過, 過慎於武, 設備無盈。” 孔晁 注: “正父, 司馬之官。” 3.指 正考父 。 春秋 時 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 三乏 — 三面防箭牌。 乏, 報靶人用來護身的器具。 《周禮‧春官‧車僕》: “大射共三乏。” 《文選‧張衡<東京賦>》: “張大侯, 制五正, 設三乏, 厞司旌。” 薛綜 注: “言大射張三侯, 故設三乏。 乏以革為之, 護旌者之禦矢也。” 《隋書‧音樂志下》: “巾車整三乏, 司裘飾五正。” 宋 范仲淹 《明堂賦》: “奉三壽以勗天下之孝, 設三乏以勸諸侯之風。”參見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 三門 — (三門, 三门) 1.古代天子都城四面各有三門。 《周禮‧考工記‧匠人》: “匠人營國, 方九里, 旁三門。” 鄭玄 注: “天子十二門, 通十二子。” 孫詒讓 正義: “云‘天子十二門’者, 四旁各三門, 總十二門。” 2.古代諸侯宮殿有三門: 庫門、雉門、路門。 《禮記‧明堂位》“天子應門” 漢 鄭玄 注: “天子五門: 皋、庫、雉、應、路。 魯 有庫、雉、路, 則諸侯三門與!” 孔穎達 疏: “此經有庫門、雉門, 又《檀弓》云: ‘ 魯莊公 之喪, 既葬, 而絰不入庫門。 ’ 定… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 三门 — (三門, 三门) 1.古代天子都城四面各有三門。 《周禮‧考工記‧匠人》: “匠人營國, 方九里, 旁三門。” 鄭玄 注: “天子十二門, 通十二子。” 孫詒讓 正義: “云‘天子十二門’者, 四旁各三門, 總十二門。” 2.古代諸侯宮殿有三門: 庫門、雉門、路門。 《禮記‧明堂位》“天子應門” 漢 鄭玄 注: “天子五門: 皋、庫、雉、應、路。 魯 有庫、雉、路, 則諸侯三門與!” 孔穎達 疏: “此經有庫門、雉門, 又《檀弓》云: ‘ 魯莊公 之喪, 既葬, 而絰不入庫門。 ’ 定… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 三階 — (三階, 三阶) 1.三層臺階。 《管子‧君臣上》: “立三階之上。” 尹知章 注: “君之路寢前有三階。” 2.星名。 即三台星。 《漢書‧東方朔傳》“願陳《泰階六符》” 顏師古 注引 應劭 曰: “《黃帝泰階六符經》曰: 泰階者, 天之三階也。 上階為天子, 中階為諸侯、公卿、大夫, 下階為士庶人……三階平, 則陰陽和, 風雨時, 社稷神祇, 咸獲其宜, 天下大安, 是為太平。” 唐 杜甫 《建都十二韻》: “雖倚三階正, 終愁萬國翻。” 3.佛教宗派名。 隋 代 信行 創立。… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 三阶 — (三階, 三阶) 1.三層臺階。 《管子‧君臣上》: “立三階之上。” 尹知章 注: “君之路寢前有三階。” 2.星名。 即三台星。 《漢書‧東方朔傳》“願陳《泰階六符》” 顏師古 注引 應劭 曰: “《黃帝泰階六符經》曰: 泰階者, 天之三階也。 上階為天子, 中階為諸侯、公卿、大夫, 下階為士庶人……三階平, 則陰陽和, 風雨時, 社稷神祇, 咸獲其宜, 天下大安, 是為太平。” 唐 杜甫 《建都十二韻》: “雖倚三階正, 終愁萬國翻。” 3.佛教宗派名。 隋 代 信行 創立。… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 正樂 — (正樂, 正乐) 1.謂厘正樂音。 《史記‧樂書序》: “自 仲尼 不能與 齊 優遂容於 魯 , 雖退正樂以誘世, 作五章以刺時, 猶莫之化。” 三國 魏 阮籍 《樂論》: “夫正樂者, 所以屏淫聲也。 故樂廢則淫聲作。” 清 范家相 《詩瀋‧正樂正詩》: “正樂之條目最多: 有正其僭者, 如宮縣不應用於諸侯舞佾歌雍是也;有正有司之失傳者, 如大武之聲謠及商是也;也有正其節奏之紊者, 如翕純皦繹之條理是也。” 2.謂雅正的音樂。 唐 崔日用 《奉和九月九日登慈恩寺浮圖應制》:… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 正乐 — (正樂, 正乐) 1.謂厘正樂音。 《史記‧樂書序》: “自 仲尼 不能與 齊 優遂容於 魯 , 雖退正樂以誘世, 作五章以刺時, 猶莫之化。” 三國 魏 阮籍 《樂論》: “夫正樂者, 所以屏淫聲也。 故樂廢則淫聲作。” 清 范家相 《詩瀋‧正樂正詩》: “正樂之條目最多: 有正其僭者, 如宮縣不應用於諸侯舞佾歌雍是也;有正有司之失傳者, 如大武之聲謠及商是也;也有正其節奏之紊者, 如翕純皦繹之條理是也。” 2.謂雅正的音樂。 唐 崔日用 《奉和九月九日登慈恩寺浮圖應制》:… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 正寢 — (正寢, 正寝) 1.即路寢。 古代帝王諸侯治事的宮室。 《公羊傳‧莊公三十二年》: “公薨于路寢。 路寢者何?正寢也。”參見“ ”。 2.泛指房屋的正廳或正屋。 唐 水神 《霅溪夜宴詩‧屈大夫歌》: “是知貪名徇祿而隨世磨滅者, 雖正寢之死乎無得與吾儔。” 宋 陸游 《老學庵筆記》卷十: “ 魯直 亦習於近世, 謂堂為正寢。” 《紅樓夢》第一一○回: “擇了吉時成殮, 停靈正寢。”參見“ ”。 3.謂擺正身體臥下。 《後漢書‧方術傳下‧計子勛》: “一旦忽言日中當死, 主人與之葛衣,… …   Big Chineese Encyclopedy

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.