二柄

èrbìng
1) наказания и награды
2) гражданские и военные дела

Наука. 2013.

Смотреть что такое "二柄" в других словарях:

 • 二柄 — 1.指賞罰之權。 《韓非子‧二柄》: “二柄者, 刑、德也……殺戮之謂刑, 慶賞之謂德。” 北齊 劉晝 《新論‧兵術》: “練人謀者, 抱五德之美, 握二柄之要。” 2.文武兩種權力。 唐 柳宗元 《為韋京兆祭杜河中文》: “自古謀帥, 恒在諸儒……爰及近代, 二柄殊途, 授鉞之臣, 率由武夫。” 《宋史‧職官志二》: “ 宋 初, 循 唐 、 五代 之制, 置樞密院, 與中書對持文武二柄。” 3.謂進退兩途。 唐 杜甫 《早發》詩: “賤子欲適從, 疑誤此二柄。” 仇兆鰲 注:… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 二府 — 1. 漢 代稱丞相與御史。 《漢書‧劉向傳》: “今二府奏佞諂不當在位。” 顏師古 注引 如淳 曰: “二府, 丞相、御史也。” 《後漢書‧何敞傳》: “二府聞 敞 行, 皆遣主者隨之。” 章炳麟 《秦政記》: “ 武帝 以降, 國之輔拂, 不任二府。” 2. 宋 代稱中書省和樞密院。 《宋史‧職官志二》: “ 宋 初, 循 唐 五代 之制, 置樞密院, 與中書對持文武二柄, 號為‘二府’。” 宋 王安石 《父制誥》: “踐更二府, 執國機要。” 宋 陸游 《老學 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — bĭng ㄅ〡ㄥˇ 〔《廣韻》陂病切, 去映, 幫。 〕 〔《集韻》補永切, 上梗, 幫。 〕 亦作“ ”。 1.斧柄。 引申為器物的把兒。 《墨子‧備城門》: “長斧, 柄長八尺。” 《南齊書‧袁彖傳》: “ 世祖 在便殿, 用金柄刀子治瓜。” 蔣光慈 《寄友》: “我們要把槍柄拿到自己的手裏。” 2.植物的花、葉或果實跟枝或莖相連的部分。 南朝 宋 劉義慶 《世說新語‧簡傲》: “ 東吳 有長柄壺盧, 卿得種來不?”如: 花柄;葉柄。 3.根本。 《易‧繫辭下》: “謙, 德之柄也。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 柄任 — 1.謂重視信從。 唐 韓愈 《石鼓歌》: “方今太平日無事, 柄任儒術崇 丘 軻 。” 2.謂委以重任。 《新唐書‧奸臣傳下‧盧杞》: “帝曰: ‘﹝ 盧杞 ﹞守 虢 而憂他州, 宰相材也。 ’詔以豕賜貧民, 遂有意柄任矣。” 《續資治通鑒‧宋神宗元豐六年》: “此蓋姦人自謀, 利於苟悅, 而柄任之臣, 欲專權自肆以成己志, 遂誤陛下。” 3.指委以重任的人。 宋 蘇轍 《論分別邪正札子》: “臣以為昔所柄任, 其徒實蕃, 布列中外, 豈免窺伺。” 4.指重要職位。 宋 范仲淹… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 二皇 — 1.指 伏羲氏 和 神農氏 。 《淮南子‧原道訓》: “泰古二皇, 得道之柄, 立於中央。” 高誘 注: “二皇, 伏羲 、 神農 也。” 《文選‧張衡<東京賦>》: “踵二皇之遐武, 誰謂駕遲而不能屬。” 薛綜 注: “二皇, 伏羲 、 神農 也。” 三國 魏 曹植 《惟漢行》: “二皇稱至化, 盛哉 唐 虞 庭。” 2.二皇軍, 即二鬼子。 陳登科 《活人塘》十一: “ 步權 前年春在 下關 被二皇也打在腿上, 他曉得門道。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 二种缘起及愚二缘起所有过失 — ★摄论一卷八页云:又若略说,有二缘起。 一者、分别自性缘起,二者、分别爱非爱缘起。 此中依止阿赖耶识,诸法生起;是名分别自性缘起。 以能分别种种自性为缘性故。 复有十二支缘起,是名分别爱非爱缘起。 以于善趣恶趣,能分别爱非爱种种自体,为缘性故。 于阿赖耶识中,若愚第一缘起;或有分别自性为因,或有分别宿作为因,或有分别自在变化为因,或有分别实我为因,或有分别无因无缘。 若愚第二缘起;复有分别,我为作者,我为受者。 譬如众多生盲士夫,未曾见象;复有以象说而示之。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

 • 二十四相 — 相學名詞。 指人上、 中、 下部位各二十四處貴相。 按《靈寶三部八景》中所說: 上部分者依次為: 兩目有雙光;兩眉如初生雙月;髮如紺青色;頂生髻如紫金印;頭頂四圓;頭部上圓下方, 如紫金山;天中光起;金華分中有七寶光;玄丹分中有雙天柱;太皇分中方如玉璽;明堂分中圓如車輪, 自然白毫;洞房分中有紅暈紫絡;泥丸分中金精流液, 混合萬端;兩耳如金城郭;面如紅蓮, 圓如滿月;睫如雙皇太微;兩目瞼如雙月上弦, 眼瞳清澈, 緩而不瞬;兩耳後如北斗柄;鼻如金柱;具三窗;口如丹朱, 咽內三處津液,… …   Explanatory dictionary of Taoism

 • 柄事 — 執掌政事。 明 沈德符 《野獲編‧列朝二‧更正殿名》: “ 張宏 繼 馮保 柄事, 亦有稱於時。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 柄子 — 把子。 器物的把兒。 《二十年目睹之怪現狀》第九回: “叫鴉頭把我那個湘妃竹柄子的團扇拿來。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 二皇 — 拼音: er4 huang2 解释: 伏羲氏与神农氏。 淮南子·原道训: “泰古二皇, 得道之柄, 立于中央。 ”高诱·注: “二皇, 伏羲、 神农也。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • 二皇 — 拼音:er4 huang2 伏羲氏與神農氏。 淮南子·原道訓: “泰古二皇, 得道之柄, 立於中央。” 高誘·注: “二皇, 伏羲、 神農也。” …   Taiwan traditional national language dictionary

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.