二神教

èrshénjiào
дуализм (напр. в зороастризме)

Наука. 2013.

Смотреть что такое "二神教" в других словарях:

 • 十二分教 — ★瑜伽二十五卷六页云:云何契经?谓薄伽梵,于彼彼方所,为彼彼所化有情,依彼彼所化诸行差别,宣说无量蕴相应语,处相应语,缘起相应语,食相应语,谛相应语,界相应语,声闻乘相应语,独觉乘相应语,知来乘相应语,念住正断神足根力觉支道支等相应语,不净息念诸学证净等相应语。 结集如来正法藏者,摄聚如是种种圣语,为令圣教久住世故;以诸美妙名句文身,如其所应,次第安布,次第结集。 谓能贯穿缝缀种种能引义利能引梵行真善妙义。 是名契经。 云何应颂?谓于中间,或于最后,宣说伽他。 或复宣说未了义经。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

 • 十二分教 — 拼音: shi2 er4 fen jiao4 解释: 佛教将三藏依体裁和内容分成十二类。 即一、 修多罗 (契经) , 指经典中散文体的经文; 二、 祇夜 (应颂) , 指经典中以诗颂的型式重复前面散文体内容的经文; 三、 和伽罗那 (授记) , 指带有预言性质的经文; 四、 伽陀 (偈颂) , 指诗颂体的经文; 五、 优陀那 (无问自说) , 指佛自宣说的经文; 六、 尼陀那 (因缘) , 指记述佛说此经因缘的经文; 七、 阿婆陀那 (譬喻) , 指譬喻形式的经文; 八、 伊提目多伽… …   Taiwan national language dictionary

 • 十二分教 — 拼音:shi2 er4 fen jiao4 佛教將三藏依體裁和內容分成十二類。 即一、 修多羅 (契經) , 指經典中散文體的經文; 二、 祇夜 (應頌) , 指經典中以詩頌的型式重複前面散文體內容的經文; 三、 和伽羅那 (授記) , 指帶有預言性質的經文; 四、 伽陀 (偈頌) , 指詩頌體的經文; 五、 優陀那 (無問自說) , 指佛自宣說的經文; 六、 尼陀那 (因緣) , 指記述佛說此經因緣的經文; 七、 阿婆陀那 (譬喻) , 指譬喻形式的經文; 八、 伊提目多伽 (本事)… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 神寶君 — (神寶君, 神宝君) 謂為三洞經之洞神部教主。 《道藏經目錄‧宗源》: 〝神寶君說經十二部, 為洞神教主……故三洞全成三十六部尊經, 第一洞真為大乘, 第二洞玄為中乘, 第三洞神為小乘〞。 為洞神之尊神。 《洞玄靈寶自然九天生神章經解義》: 神者變化不測, 超然無累之義, 寶者至貴之稱, 君者至尊之號。 洞神教主則神寶其跡也。 赤明元年化生神寶君, 經二劫至上皇元年。 出生時號三皇洞神太清太極宮, 蓋經龍漢赤明二劫。 上皇乃中央劫名。 當洞神教主下化三皇洞神太清太極宮, 即其所都之號也。 …   Explanatory dictionary of Taoism

 • 神宝君 — (神寶君, 神宝君) 謂為三洞經之洞神部教主。 《道藏經目錄‧宗源》: 〝神寶君說經十二部, 為洞神教主……故三洞全成三十六部尊經, 第一洞真為大乘, 第二洞玄為中乘, 第三洞神為小乘〞。 為洞神之尊神。 《洞玄靈寶自然九天生神章經解義》: 神者變化不測, 超然無累之義, 寶者至貴之稱, 君者至尊之號。 洞神教主則神寶其跡也。 赤明元年化生神寶君, 經二劫至上皇元年。 出生時號三皇洞神太清太極宮, 蓋經龍漢赤明二劫。 上皇乃中央劫名。 當洞神教主下化三皇洞神太清太極宮, 即其所都之號也。 …   Explanatory dictionary of Taoism

 • 二觀 — (二觀, 二观) 教義用語。 隋唐時道教重玄派提出的修持煉養法則。 二觀者, 一為氣觀, 二為神觀。 認為二觀者, 〝是定慧之深境, 空有之妙門。 用以調心, 直趣, 重玄之致;因之蕩慮, 終歸雙遣之津〞, 從此而行道成真。 指出神氣是修身定心, 使神氣具貫身心。 神觀是界外修, 氣觀是界內所習, 身心不二, 即神氣混一。 其觀之法有五種三觀: 第一三觀者為假法觀、 實法觀、 偏空觀;第二三觀者為有觀、 無觀、 中道觀。 主張非有非無的中道法則, 〝正以體此有無, 即以非有非無為中道觀。 …   Explanatory dictionary of Taoism

 • 二观 — (二觀, 二观) 教義用語。 隋唐時道教重玄派提出的修持煉養法則。 二觀者, 一為氣觀, 二為神觀。 認為二觀者, 〝是定慧之深境, 空有之妙門。 用以調心, 直趣, 重玄之致;因之蕩慮, 終歸雙遣之津〞, 從此而行道成真。 指出神氣是修身定心, 使神氣具貫身心。 神觀是界外修, 氣觀是界內所習, 身心不二, 即神氣混一。 其觀之法有五種三觀: 第一三觀者為假法觀、 實法觀、 偏空觀;第二三觀者為有觀、 無觀、 中道觀。 主張非有非無的中道法則, 〝正以體此有無, 即以非有非無為中道觀。 …   Explanatory dictionary of Taoism

 • 神荼鬱壘 — (神荼鬱壘, 神荼郁垒) 道教神名。 傳說為守衛門戶、 專捉惡鬼的門神。 據《山海經》記載, 滄海中有座度朔山, 山上有棵大桃樹, 覆蓋數千里, 東北方有道供眾鬼怪出入的〝鬼門〞。 神荼、 鬱壘二位神人駐守於此, 專門監視進出此門的鬼怪。 如果發現有危害百姓的惡鬼, 就用芒葦繩綁縛, 送到山後面去餵老虎。 故後世民間常在除夕時將桃木製成神符(俗稱桃符), 與蘆葦繩一起懸掛於門上, 並在門扉上畫神荼、 鬱壘二神像, 以除妖驅鬼, 祛除不祥, 時久相沿成俗。 …   Explanatory dictionary of Taoism

 • 神荼郁垒 — (神荼鬱壘, 神荼郁垒) 道教神名。 傳說為守衛門戶、 專捉惡鬼的門神。 據《山海經》記載, 滄海中有座度朔山, 山上有棵大桃樹, 覆蓋數千里, 東北方有道供眾鬼怪出入的〝鬼門〞。 神荼、 鬱壘二位神人駐守於此, 專門監視進出此門的鬼怪。 如果發現有危害百姓的惡鬼, 就用芒葦繩綁縛, 送到山後面去餵老虎。 故後世民間常在除夕時將桃木製成神符(俗稱桃符), 與蘆葦繩一起懸掛於門上, 並在門扉上畫神荼、 鬱壘二神像, 以除妖驅鬼, 祛除不祥, 時久相沿成俗。 …   Explanatory dictionary of Taoism

 • 神仙 — 道教教義用語。 指得道成真的人。 《莊子‧天下篇》: 〝不離不精, 謂之神人〞。 又《莊子‧逍遙遊》: 〝藐姑射之山, 有神人居焉, 肌膚若冰雪, 淖約若處子, 不食五穀, 吸風飲露。 乘雲龍, 御飛龍, 而遊乎四海之外〞。 《漢書‧藝文志》: 〝神仙者, 所以保性命之真, 而遊求於其外者也〞。 《漢書‧藝文志》已列出神仙家十家, 著作205卷。 隨道教的產生、 發展, 將之列為最根本的信仰。 相信人通過一定的修煉或餌食靈丹, 即可以長生久視, 得道成為神仙。 諸如《列仙傳》、… …   Explanatory dictionary of Taoism

 • 教授 — ★如八种教授中说。 ★二解瑜伽十三卷二十一页云:云何教授?谓五种教授。 一、教教授,二、证教授,三、次第教授,四、无倒教授,五、神变教授。 ★三解瑜伽二十七卷二十一页云:云何教授?谓四教授。 一、无倒教授,二、渐次教授,三、教教授,四、证教授。 如彼广说。 …   Chinese law dictionary (法律词典)

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.