一統志

yītǒngzhì
сводное описание, всеобщая география (название официальных историко-географических описаний империй дин. Юань, Мин и Цин)

Наука. 2013.

Смотреть что такое "一統志" в других словарях:

 • 一統志 — 拼音:yi tong3 zhi4 書名。 記載全國輿地之書, 元明清三代皆有。 今通行者為乾隆二十九年 (西元1764) 和坤等奉敕所撰。 嘉慶時又經重修, 三百四十二卷。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 大明一統志 — だいみんいっとうし【大明一統志】 明代の中国全土および属国を含めた地域の総合地理書。 九〇巻。 明の李賢らが勅命を奉じて編集。 1461年完成。 …   Japanese explanatory dictionaries

 • 大清一統志 — 拼音:da4 qing yi tong3 zhi4 書名。 清代官修的全國性地方總志, 五百六十卷, 清道光年間, 最後一次重修完成。 其編纂體例, 先分省編排, 各省再分列圖﹑表, 繼之以總敘, 次以府、 直隸廳、 州分卷。 然後分疆域、 分野、 建置沿革、 屬縣、 城池、 戶口、 田賦、 山川、 古跡、 關隘、 人物、 土產等目敘述。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 一統 — (一統, 一统) 1.統一。 多指全國統一於一個政權。 《管子‧五行》: “以天為父, 以地為母, 以開乎萬物, 以總一統。” 尹知章 注: “總持其本, 以統萬物也。” 《史記‧秦始皇本紀》: “海內為郡縣, 法令由一統。” 晉 葛洪 《抱樸子‧審舉》: “今普天一統, 九垓同風。” 明 黃元吉 《流星馬》第一摺: “方今寰區一統, 都來進貢。” 2.猶一併, 一齊。 孫中山 《黨員須研究革命主義》: “本總理自當將吾黨事和國事, 一統盡力做去。” 沙汀 《一個秋天的晚上》: …   Big Chineese Encyclopedy

 • — (統, 统) tŏng ㄊㄨㄥˇ 〔《廣韻》他綜切, 去宋, 透。 〕 1.絲的頭緒。 《淮南子‧泰族訓》: “繭之性為絲, 然非得工女煮以熱湯而抽其統紀, 則不能成絲。” 2.事物之間一脈相承的連續關係, 系統。 《孟子‧梁惠王下》: “君子創業垂統, 為可繼也。” 《史記‧范雎蔡澤列傳》: “天下繼其統, 守其業, 傳之無窮。” 南朝 梁 劉勰 《文心雕龍‧通變》: “是以規略文統, 宜宏大體。” 宋 王應麟 《困學紀聞‧評文》: “建儲非以私親, 蓋明萬世之統。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 一统 — (一統, 一统) 1.統一。 多指全國統一於一個政權。 《管子‧五行》: “以天為父, 以地為母, 以開乎萬物, 以總一統。” 尹知章 注: “總持其本, 以統萬物也。” 《史記‧秦始皇本紀》: “海內為郡縣, 法令由一統。” 晉 葛洪 《抱樸子‧審舉》: “今普天一統, 九垓同風。” 明 黃元吉 《流星馬》第一摺: “方今寰區一統, 都來進貢。” 2.猶一併, 一齊。 孫中山 《黨員須研究革命主義》: “本總理自當將吾黨事和國事, 一統盡力做去。” 沙汀 《一個秋天的晚上》: …   Big Chineese Encyclopedy

 • 統制 — (統制, 统制) 1.統領制約。 唐 李德裕 《授張仲武招撫回鶻使制》: “崇以夏官之秩, 委其統制之權, 當竭一心, 敬茲休命。” 《舊唐書‧韓滉傳》: “議者以 滉 統制一方, 頗著勤績, 自幼立名貞廉, 晚途政甚苛慘。” 宋 蘇轍 《西南夷論》: “古者九夷八蠻無大君長, 紛紛籍籍不相統制。” 2.官名。 北宋 於出師作戰時選拔一人為都統制, 總轄諸將。 至 南宋 建炎 初設置御營司都統制, 始為職官名。 又有統制、同統制、副統制等。 見《宋史‧職官志七》。 元明 不置此職。 清… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 統緒 — (統緒, 统绪) 1.頭緒;系統。 南朝 梁 劉勰 《文心雕龍‧附會》: “若統緒失宗, 辭味必亂。” 明 宋濂 《麗水黃府君墓志銘》: “習‘五經’約知其說, 尤深於《易》, 旁通諸家言, 目別彙分, 咸得其統緒。” 清 惲敬 《姚江學案書後一》: “若夫守陳腐之言, 循迂僻之行, 耳不聞先儒千百年之統緒, 目不見士大夫四海之淵源。” 2.指皇室世系。 宋 司馬光 《太子太保龐公墓志銘》: “公上言, 比者陛下皇子繼天, 宮坊虛位, 立嗣之義, 禮有明文, 願陛下深思祖宗統緒之重,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 統攝 — (統攝, 统摄) 統領;總轄。 《三國志‧蜀志‧張翼傳》: “ 翼 曰: ‘不然。 吾以蠻夷蠢動, 不稱職故還耳。 然代人未至, 吾方臨戰場, 當運糧積穀, 為滅賊之資, 豈可以黜退之故而廢公家之務乎?’於是統攝不懈, 代到乃發。” 《周書‧陸騰傳》: “卿之武略已著遐邇, 兵馬鎮防, 皆當委卿統攝。” 《舊唐書‧郭子儀傳》: “會 懷恩 暴死於 鳴沙 , 群虜無所統攝, 遂許諾, 乃遣首領 石野那 等入朝。” 《朱子語類》卷一○七: “今之史官全無相統攝, 每人各分一年去做。” 清… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 統領 — (統領, 统领) 1.統率。 《後漢書‧何進傳》: “中官統領禁省, 自古及今, 漢 家故事, 不可廢也。” 《隋書‧誠節傳‧堯君素》: “然 君素 善於統領, 下不能叛。” 宋 范仲淹 《奏陝西主帥帶押蕃落使》: “所貴激勸邊臣, 於熟戶用心, 專加統領。” 元 王實甫 《西廂記》第一本第一摺: “官拜征西大元帥, 統領十萬大軍, 鎮守着 蒲關 。” 孫犁 《書林秋草‧耕堂讀書記(三)》: “它用的人員大都是有真才實學的, 當時孚眾望的, 並由許多大員統領之。” 2.軍官名。 宋 清… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 統治 — (統治, 统治) 1.統率治理。 漢 趙曄 《吳越春秋‧越王無餘外傳》: “吾為帝統治水土, 調民安居, 使得其所。” 《隋書‧經籍志二》: “古之仕者, 名書於所臣之策, 各有分職, 以相統治。” 《資治通鑒‧秦始皇帝三十三年》: “ 蒙恬 常居 上郡 統治之, 威振 匈奴 。” 宋 曾鞏 《給事中制》: “惟精敏不懈, 可以統治要劇;惟剛方不苟, 可以辨白是非。” 2.憑藉政權、地位來控制、管理國家或地區。 周而復 《上海的早晨》第一部六: “在國民黨反動派統治 上海 的時期,… …   Big Chineese Encyclopedy

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.