一统志

yītǒngzhì
сводное описание, всеобщая география (название официальных историко-географических описаний империй дин. Юань, Мин и Цин)

Наука. 2013.

Смотреть что такое "一统志" в других словарях:

 • 一统志 — 拼音: yi tong3 zhi4 解释: 书名。 记载全国舆地之书, 元明清三代皆有。 今通行者为乾隆二十九年 (西元1764) 和坤等奉敕所撰。 嘉庆时又经重修, 三百四十二卷。 …   Taiwan national language dictionary

 • 大清一统志 — 拼音: da4 qing yi tong3 zhi4 解释: 书名。 清代官修的全国性地方总志, 五百六十卷, 清道光年间, 最后一次重修完成。 其编纂体例, 先分省编排, 各省再分列图、 表, 继之以总叙, 次以府、 直隶厅、 州分卷。 然后分疆域、 分野、 建置沿革、 属县、 城池、 户口、 田赋、 山川、 古迹、 关隘、 人物、 土产等目叙述。 …   Taiwan national language dictionary

 • 一统 — (一統, 一统) 1.統一。 多指全國統一於一個政權。 《管子‧五行》: “以天為父, 以地為母, 以開乎萬物, 以總一統。” 尹知章 注: “總持其本, 以統萬物也。” 《史記‧秦始皇本紀》: “海內為郡縣, 法令由一統。” 晉 葛洪 《抱樸子‧審舉》: “今普天一統, 九垓同風。” 明 黃元吉 《流星馬》第一摺: “方今寰區一統, 都來進貢。” 2.猶一併, 一齊。 孫中山 《黨員須研究革命主義》: “本總理自當將吾黨事和國事, 一統盡力做去。” 沙汀 《一個秋天的晚上》: …   Big Chineese Encyclopedy

 • 一統 — (一統, 一统) 1.統一。 多指全國統一於一個政權。 《管子‧五行》: “以天為父, 以地為母, 以開乎萬物, 以總一統。” 尹知章 注: “總持其本, 以統萬物也。” 《史記‧秦始皇本紀》: “海內為郡縣, 法令由一統。” 晉 葛洪 《抱樸子‧審舉》: “今普天一統, 九垓同風。” 明 黃元吉 《流星馬》第一摺: “方今寰區一統, 都來進貢。” 2.猶一併, 一齊。 孫中山 《黨員須研究革命主義》: “本總理自當將吾黨事和國事, 一統盡力做去。” 沙汀 《一個秋天的晚上》: …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I yī (1) (指事。 一 是汉字部首之一。 本义: 数词。 大写作 壹 。 最小的正整数。 常用以表示人或事、 物的最少数量) (2) 同本义 [one] 一, 惟初太始道立于一, 造分天地, 化成万物。 《说文》 一也者, 万物之本也。 《淮南子·诠言》 抱一而天下试。 《老子》 故一人有事于四方。 《书·君奭》。 传: 天子也。 一夫作难而七庙隳, 身死人手, 为天下笑。 汉·贾谊《过秦论》 …   Advanced Chinese dictionary

 • 统领 — 拼音: tong3 ling3 解释: 1. 统率、 领导。 三国志·卷四十二·蜀书·杜微传: “猥以空虚, 统领贵州, 德薄任重, 惨惨忧虑。 ”西游记·第九回: “叫外公奏上唐王, 统领人马, 擒杀此贼。 ” 2. 统兵之官。 清史稿·卷一一七·职官志四·前锋营护军营统领志: “统领掌前锋政令, 遴满, 蒙锐兵, 以时训练其艺。 ” [似] 1.统带、 统率、 管辖 [反] 1.随从 …   Taiwan national language dictionary

 • — (統, 统) tŏng ㄊㄨㄥˇ 〔《廣韻》他綜切, 去宋, 透。 〕 1.絲的頭緒。 《淮南子‧泰族訓》: “繭之性為絲, 然非得工女煮以熱湯而抽其統紀, 則不能成絲。” 2.事物之間一脈相承的連續關係, 系統。 《孟子‧梁惠王下》: “君子創業垂統, 為可繼也。” 《史記‧范雎蔡澤列傳》: “天下繼其統, 守其業, 傳之無窮。” 南朝 梁 劉勰 《文心雕龍‧通變》: “是以規略文統, 宜宏大體。” 宋 王應麟 《困學紀聞‧評文》: “建儲非以私親, 蓋明萬世之統。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 统制 — (統制, 统制) 1.統領制約。 唐 李德裕 《授張仲武招撫回鶻使制》: “崇以夏官之秩, 委其統制之權, 當竭一心, 敬茲休命。” 《舊唐書‧韓滉傳》: “議者以 滉 統制一方, 頗著勤績, 自幼立名貞廉, 晚途政甚苛慘。” 宋 蘇轍 《西南夷論》: “古者九夷八蠻無大君長, 紛紛籍籍不相統制。” 2.官名。 北宋 於出師作戰時選拔一人為都統制, 總轄諸將。 至 南宋 建炎 初設置御營司都統制, 始為職官名。 又有統制、同統制、副統制等。 見《宋史‧職官志七》。 元明 不置此職。 清… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 统摄 — (統攝, 统摄) 統領;總轄。 《三國志‧蜀志‧張翼傳》: “ 翼 曰: ‘不然。 吾以蠻夷蠢動, 不稱職故還耳。 然代人未至, 吾方臨戰場, 當運糧積穀, 為滅賊之資, 豈可以黜退之故而廢公家之務乎?’於是統攝不懈, 代到乃發。” 《周書‧陸騰傳》: “卿之武略已著遐邇, 兵馬鎮防, 皆當委卿統攝。” 《舊唐書‧郭子儀傳》: “會 懷恩 暴死於 鳴沙 , 群虜無所統攝, 遂許諾, 乃遣首領 石野那 等入朝。” 《朱子語類》卷一○七: “今之史官全無相統攝, 每人各分一年去做。” 清… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 统领 — (統領, 统领) 1.統率。 《後漢書‧何進傳》: “中官統領禁省, 自古及今, 漢 家故事, 不可廢也。” 《隋書‧誠節傳‧堯君素》: “然 君素 善於統領, 下不能叛。” 宋 范仲淹 《奏陝西主帥帶押蕃落使》: “所貴激勸邊臣, 於熟戶用心, 專加統領。” 元 王實甫 《西廂記》第一本第一摺: “官拜征西大元帥, 統領十萬大軍, 鎮守着 蒲關 。” 孫犁 《書林秋草‧耕堂讀書記(三)》: “它用的人員大都是有真才實學的, 當時孚眾望的, 並由許多大員統領之。” 2.軍官名。 宋 清… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 统绪 — (統緒, 统绪) 1.頭緒;系統。 南朝 梁 劉勰 《文心雕龍‧附會》: “若統緒失宗, 辭味必亂。” 明 宋濂 《麗水黃府君墓志銘》: “習‘五經’約知其說, 尤深於《易》, 旁通諸家言, 目別彙分, 咸得其統緒。” 清 惲敬 《姚江學案書後一》: “若夫守陳腐之言, 循迂僻之行, 耳不聞先儒千百年之統緒, 目不見士大夫四海之淵源。” 2.指皇室世系。 宋 司馬光 《太子太保龐公墓志銘》: “公上言, 比者陛下皇子繼天, 宮坊虛位, 立嗣之義, 禮有明文, 願陛下深思祖宗統緒之重,… …   Big Chineese Encyclopedy

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.