一發

yīfā
1) вместе, одной компанией, заодно
2) (стать) ещё более; ещё пуще того
人一發慌了 люди ещё больше смутились

Наука. 2013.

Смотреть что такое "一發" в других словарях:

 • 一發 — (一發, 一发) 1.發射一次。 《韓非子‧顯學》: “雖有不恃隱栝而有自直之箭、自圜之木, 良工弗貴也。 何則?乘者非一人, 射者非一發也。” 漢 劉向 《說苑‧權謀》: “使善射者射之, 一發, 兕死車下, 王大喜。” 宋 梅堯臣 《依韻和韓子華陪宴》: “醉驚一發功, 誰許百金易, 非等將帥能, 聊將賓客適。” 2.古以射箭十二枚為“一發”。 《漢書‧匈奴傳下》“矢四發” 唐 顏師古 注: “ 服虔 曰: ‘發, 十二矢也。 ’ 韋昭 曰: ‘射禮三而止, 每射四矢,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 一發 — 拼音:yi fa 1. 更加、 越是。 儒林外史·第五十五回: “怎的如老哥會彈一曲琴, 也覺得消遣些。 近來想是一發彈的好了。” 紅樓夢·第十七、 十八回: “眾人聽了, 一發鬨聲拍手道妙。” 2. 一同。 水滸傳·第二回: “我家也有頭口騾馬。 教莊客牽去後槽, 一發喂養。” 3. 發射一次。 韓非子·顯學: “雖有不恃隱栝, 而有自直之箭, 自圜之木, 良工弗貴也, 何則? 乘者非一人, 射者非一發也。” 4. 一經發作。 宋史·卷三四六·常安民傳: “今怨忿已積, 一發,… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 一發破的 — (一发破的, 一發破的) yī fā pò dì 【典故】 发: 射出; 的: 箭靶的中心。 一箭就射中箭靶中心。 比喻一下子就击中目标或一句话就击中要害。 【出处】 《晋书·王济传》: “恺亦自恃其能, 令济先射, 一发破的。” …   Chinese idioms dictionary

 • 一發不可收拾 — 拼音:yi fa bu4 ke3 shou shi 一經發生, 就很難制止或處理。 如: “既然已經預測可能有這些意外, 就應及早預防, 等到一發不可收拾的時候, 後悔就來不及了。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 統一發票 — 拼音:tong3 yi fa piao4 政府為防止漏稅, 規定公司行號使用同一種收據、 憑證, 政府亦憑此課稅, 稱為“統一發票”。 簡稱為“發票”。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 青山一發 — (青山一发, 青山一發) qīng shān yī fà 【典故】 青山远望, 其轮廓仅如发丝一样。 形容极其遥远。 也借指中原。 【出处】 宋·苏轼《澄迈驿通潮阁》诗之二: “杳杳天低鹘没处, 青山一发是中原。” …   Chinese idioms dictionary

 • 牽一發而動全身 — (牵一发而动全身, 牽一發而動全身) qiān yī fà ér dòng quán shēn 【典故】 比喻动极小的部分就会影响全局。 【出处】 清·龚自珍《自春徂秋偶有所感触》诗: “一发不可牵, 牵之动全身。” …   Chinese idioms dictionary

 • — (發, 发) I fā ㄈㄚ 〔《廣韻》方伐切, 入月, 非。 〕 1.發射。 《詩‧小雅‧吉日》: “既張我弓, 既挾我矢。 發彼小豝, 殪此大兕。” 漢 司馬相如 《子虛賦》: “弓不虛發, 中必決眥。” 唐 韓愈 《雉帶箭》詩: “將軍欲以巧伏人, 盤馬彎弓惜不發。” 馬烽 西戎 《呂梁英雄傳》第五回: “一百五十步以內, 說打頭就是頭, 說打肚就是肚, 真是百發百中。” 2.指爆炸。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 發作 — (發作, 发作) 1.表現;顯現。 《禮記‧樂記》: “四暢交於中, 而發作於外, 皆安其位而不相奪也。” 孔穎達 疏: “四暢, 謂陰陽剛柔也。 四者通暢, 交在心中, 而發見動作於身外也。” 《山海經‧西山經》: “瑾瑜之玉為良, 堅粟精密, 濁澤而有光。 五色發作, 以和柔剛。” 2.發脾氣。 《三國志‧吳志‧孫皎傳》: “近聞卿與 甘興霸 飲, 因酒發作, 侵陵其人。” 唐 陸龜蒙 《甫里先生傳》: “先生性悁急, 遇事發作, 輒不含忍。” 《水滸傳》第五四回: “ 李逵… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 發舒 — (發舒, 发舒) 1.猶放縱;任意妄為。 《史記‧陳涉世家》: “客出入愈益發舒, 言 陳王 故情…… 陳王 斬之。” 《明史‧佞倖傳‧逯杲》: “ 杲 益發舒, 勢出 達 上。” 2.擴散;發散。 《漢書‧梁王劉立傳》: “ 永始 中, 相 禹 奏 立 對外家怨望, 有惡言。 有司案驗, 因發淫亂事, 奏 立 禽獸行, 請誅。 太中大夫 谷永 上疏曰: ‘……案事者乃驗問惡言, 何故猥自發舒?’” 宋 范成大 《問天醫賦》: “燥剛以發舒, 酸苦以湧洩, 杵臼無停鳴, 鐺鼎不暇滌。”… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 發心 — (發心, 发心) 1.動念。 《漢書‧淮陽憲王劉欽傳》: “乃幸左顧存恤, 發心惻隱顯至誠, 納以嘉謀, 語以至事, 雖亦不敏, 敢不諭意!” 《二刻拍案驚奇》卷八: “纔一發心, 暗中神明便知。” 2.特指萌動善心。 《敦煌變文集‧維摩詰經講經文》: “時 阿難 既聞佛語, 遂即發心離諦, 受已歸依。” 《法苑珠林》卷七一: “人有見者, 發心止惡, 竟投錢物布施。” 元 張國賓 《合汗衫》第三摺: “我這裏跪在大街, 望着那發心的爺娘每拜。” 3.發自內心。… …   Big Chineese Encyclopedy

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.