一環

yīhuán
1) (одно) звено (в деле, работе)
2) хим. моноциклический

Наука. 2013.

Смотреть что такое "一環" в других словарях:

 • — (環, 环) I huán ㄏㄨㄢˊ 〔《廣韻》戶關切, 平刪, 匣。 〕 1.璧的一種。 圓圈形的玉器。 《左傳‧昭公十六年》: “ 宣子 有環, 其一在 鄭商 。” 王國維 《觀堂集林‧說環玦》: “余讀《春秋左氏傳》‘ 宣子 有環, 其一在 鄭商 ’, 知環非一玉所成。 歲在己未, 見 上虞 羅氏 所藏古玉一, 共三片, 每片上侈下斂, 合三而成規。 片之兩邊各有一孔, 古蓋以物繫之。 余謂此即古之環也……後世日趨簡易, 環與玦皆以一玉為之, 遂失其制。” 宋 高承… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 環立 — (環立, 环立) 立於四周。 宋 洪邁 《夷堅甲志‧曹氏入冥》: “姑冠帔坐堂上, 若神祠夫人, 侍兒持雉扇, 環立甚眾。” 《三國演義》第二五回: “ 操 與 關公 坐, 諸將環立。” 清 顧炎武 《勞山歌》: “ 華樓 獨收眾山景, 一一環立生姿容。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音:huan2 1. 玉石雕琢成中央有孔的圓形玉器。 如: “玉環”。 左傳·昭公十六年: “宣子有環, 其一在鄭商。” 荀子·大略: “絕人以玦, 反絕以環。” 2. 泛稱圓圈形的東西。 如: “門環”﹑“耳環”﹑“指環”﹑“刀環”。 3. 關鍵。 如: “這個計畫能否如期完成, 工作人員的配合是很重要的一環。” 4. 姓。 如漢代有環饒。 圍繞﹑包圍。 如: “環島旅行”。 孟子·公孫丑下: “三里之城, 七里之郭, 環而攻之而不勝。” 史記·卷八十六·刺客傳·荊軻傳:… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 環堵 — (環堵, 环堵) 1.四周環着每面一方丈的土墻。 形容狹小、簡陋的居室。 《禮記‧儒行》: “儒者有一畝之宮, 環堵之室。” 鄭玄 注: “環堵, 面一堵也。 五版為堵, 五堵為雉。” 《淮南子‧原道訓》: “環堵之室, 茨之以生茅, 蓬戶甕牖, 揉桑為樞。” 高誘 注: “堵長一丈, 高一丈, 故曰環堵, 言其小也。” 唐 杜甫 《寄柏學士林居》詩: “幾時高議排金門, 各使蒼生有環堵。” 康有為 《陝西第一次講演》: “凡為家人者, 處環堵之中, 有父母兄弟妻子之樂,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 環絰 — (環絰, 环绖) 古喪服名。 用麻繞成環狀, 戴在頭上。 《周禮‧夏官‧弁師》: “王之弁絰, 弁而加環絰。” 鄭玄 注: “環絰者, 大如緦之麻絰, 纏而不糾。” 《禮記‧雜記上》: “小斂, 環絰, 公、大夫、士一也。” 鄭玄 注: “環絰者一股, 所謂纏絰也。” 孔穎達 疏: “知以一股所謂纏絰者, 若是兩股相交則謂之絞。 今云環絰, 是周迴纏繞之名, 故知是一股纏絰也。” 《釋名‧釋喪制》: “環絰, 末無餘散麻, 圓如環也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 環周 — (環周, 环周) 1.循環。 晉 張華 《勵志》詩: “四氣鱗次, 寒暑環周。” 唐 王勃 《九成宮頌序》: “曦望環周, 未出黃圖之域。” 唐 駱賓王 《宿山莊》詩: “ 金陵 一超忽, 玉燭幾環周。”一本作“ ”。 2.周密, 嚴密。 南朝 梁 劉勰 《文心雕龍‧風骨》: “思不環周, 索莫乏氣, 則無風之驗也。” 3.環繞四周;周圍。 唐 柳宗元 《石渠記》: “菖蒲被之, 青蘚環周。” 清 劉大櫆 《游黃山記》: “一白無涯, 渺極天際。 日光射之, 如積雪 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 環坐 — (環坐, 环坐) 1.圍繞而坐。 唐 元稹 《答姨兄胡靈之見寄五十韻》: “環坐唯便草, 投盤暫廢觥。” 宋 洪邁 《夷堅丁志‧仙舟上天》: “見一舟凌虛直上, 數道士環坐笑語, 須臾抵天表。” 明 高啟 《京師苦寒》詩: “山中炭賤地爐暖, 兒女環坐忘卑尊。” 魯迅 《且介亭雜文末編‧我的第一個師父》: “一群和尚便環坐桌旁, 且唱且解, 解開之後, 錢歸和尚, 而死人的一切冤結也從此完全消失了。” 2.指月旁圓形的光氣。 宋 曹組 《艮岳賦》: “如璧月之環坐, 復晴曦之騰光。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 環子 — (環子, 环子) 1.圓圈形的東西。 《朱子語類》卷九一: “古人卻是環子釘於革帶。” 《兒女英雄傳》第三一回: “ 何小姐 趁他入繩子的時節, 暗暗的早把這頭兒橫閂依然套進那環子去。” 2.環節。 指互相關聯的許多事物中的一個。 毛澤東 《論軍隊生產自給, 兼論整風和生產兩大運動的重要性》: “一九四二和一九四三兩年先後開始的帶普遍性的整風運動和生產運動, 曾經分別地在精神生活方面和物質生活方面起了和正在起着決定性的作用。 這兩個環子, 如果不在適當的時機抓住它們,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 環拱 — (環拱, 环拱) 1.猶環繞。 唐 楊炯 《渾天賦》: “天有北辰, 眾星環拱。” 明 徐弘祖《徐霞客游記‧游黃山日記》: “遠近群峰環拱, 亦佳境也。” 清 曾國藩 《新寧劉君墓碑銘》: “夫夷之南, 萬山環拱。” 2.猶禁衛。 唐 白居易 《姚成節右神策將軍知軍事制》: “環拱之職, 得不勉歟!” 宋 謝采伯 《密齋筆記》卷一: “及前宰執侍從大第, 環拱蓋以百數。” 《宋史‧儀衛志一》: “綦天下之貴, 一人而已。 是故環拱而居, 備物而動, 文謂之儀, 武謂之衛。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 環中 — (環中, 环中) 1.圓環的中心。 莊子 用以比喻無是非之境地。 《莊子‧齊物論》: “彼是莫得其偶, 謂之道樞。 樞始得其環中, 以應無窮。” 郭象 注: “夫是非反覆, 相尋無窮, 故謂之環。 環中, 空矣;今以是非為環而得其中者, 無是無非也。 無是無非, 故能應夫是非。 是非無窮, 故應亦無窮。” 《舊唐書‧李德裕傳論》: “泯是非於度外, 齊彼我於環中。” 續范亭 《自慰》詩: “未竭 長弘 血, 且住 比干 心。 忘年並忘義, 逍遙任環中。” 2.借喻靈空超脫的境界。 唐… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 環扣 — (環扣, 环扣) 1.到處敲打。 清 梅曾亮 《送韓珠船序》: “﹝ 英吉利 ﹞耆利昧生死, 越國萬里, 踔一船環扣海疆, 詐言求市, 驚恐民吏。” 2.環狀的繩扣。 趙燕翼 《桑金蘭錯》: “撒繩手看准一頭牛, 將提在右手的繩環, 猛力拋出去, 環扣在半空裏懸着的一瞬間, 狂奔的牛一下把頭闖了進去。” …   Big Chineese Encyclopedy

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.