Смотреть что такое "一寸丹心" в других словарях:

 • 一寸丹心 — 一片赤誠之心。 唐 杜甫 《鄭駙馬池臺喜遇鄭廣文同飲》詩: “白髮千莖雪, 丹心一寸灰。” 宋 楊萬里 《新除廣東常平之節感恩書懷》詩: “向來百鍊今繞指, 一寸丹心白日明。”亦省作“ ”。 宋 文天祥 《己卯十月一日至燕越五日罹狴犴有感而賦》詩之五: “亦知戛戛 楚 囚難, 無奈天生一寸丹。” 清 鈕琇 《觚賸‧布囊焚餘》: “所貴一寸丹, 可踰金石堅。” 柳亞子 《感事呈毛主席一首》詩: “頭顱早悔平生賤, 肝膽寧忘一寸丹!” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 一寸丹心 — 拼音: yi cun4 dan xin 解释: 一片赤诚的心。 宋·杨万里·新除广东常平之节感恩书怀诗: “向来百炼今绕指, 一寸丹心向日明。 ”亦作“一寸赤心”。 …   Taiwan national language dictionary

 • 一寸丹心 — 拼音:yi cun4 dan xin 一片赤誠的心。 宋·楊萬里·新除廣東常平之節感恩書懷詩: “向來百鍊今繞指, 一寸丹心向日明。” 亦作“一寸赤心”。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 一寸丹心 — yī cùn dān xīn 【典故】 丹心: 赤心, 忠贞的心。 一片赤诚的心。 【出处】 唐·杜甫《郑附马池台喜遇郑广文同饮》诗: “白发千茎雪, 丹心一寸灰。” 向来百炼今绕指, ~白日明。 (宋·杨万里《新徐广东常平之节感恩书怀》诗) …   Chinese idioms dictionary

 • 一寸赤心 — 拼音: yi cun4 chi4 xin 解释: 一片赤诚的心。 如: “我对你的一寸赤心, 日月可鉴。 ”亦作“一寸丹心”。 …   Taiwan national language dictionary

 • 一寸赤心 — 拼音:yi cun4 chi4 xin 一片赤誠的心。 如: “我對你的一寸赤心, 日月可鑑。” 亦作“一寸丹心”。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 一寸赤心 — 同“一寸丹心”。 宋 陸游 《江北莊取米到作飯香甚有感》詩: “飛霜掠面寒壓指, 一寸赤心惟報國。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 一寸丹 — 見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 寸丹 — 一寸丹心的省稱。 謂一片赤誠之心。 元 陳旅 《次韻友人京華即事》: “何人只獻《河清頌》, 宜向明時瀝寸丹。” 清 錢謙益 《人日得沈昆銅書》: “磨勵寸丹迴白首, 滌除雙碧向青銅。” 太平天國 楊秀清 《果然堅耐》詩: “不因困頓移初志, 肯為夤緣改寸丹?” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 丹心 — dānxīn (1) [a loyal heart] 忠诚之心 一片丹心 (2) 又叫 丹寸 、 丹魄 、 丹襟 、 丹诚 、 丹慊 、 丹恳 、 丹愚 、 丹款 、 丹悃 、 丹抱 、 丹府 、 丹衷 、 丹局 人生自古谁无死, 留取丹心照汗青。 宋·文天祥《过零丁洋》 …   Advanced Chinese dictionary

 • 寸田 — 丹田異名。 《黃庭內景經‧瓊室章第二十一》〝寸田尺宅可治生”務成子注﹕〝謂三丹田之宅, 各方一寸, 故曰寸田〞。 指目。 《黃庭外景經》上〝寸田尺宅可理生〞。 梁丘子注﹕〝目為寸田〞。 指心。 心位於胸中方寸之地, 故稱寸田。 宋蘇軾《東坡集》續集三《和陶詩和飲酒詩》之一﹕〝寸田無荊棘, 佳處正茲〞。 也作〝寸心〞。 參見〝〞條。 …   Explanatory dictionary of Taoism

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.