一理貫通

yīlǐguàntōng
пронизанный единым принципом; последовательный

Наука. 2013.

Смотреть что такое "一理貫通" в других словарях:

 • 貫通融會 — (貫通融會, 贯通融会) 猶言融會貫通。 宋 袁燮 《<象山先生文集>序》: “自始知學, 講求大道, 弗得弗措, 久而寖明, 又久而大明, 此心此理, 貫通融會, 美在其中, 不勞外索。” 元 袁桷 《題<雪竇潛師語錄>後》: “乃痛自卓立, 游諸方, 能采其所長, 不專於一師, 而共貫通融會, 慊然猶以為未足。” 明 吳承恩 《諸史將略序》: “泥法而不知變, 非筭之勝也, 蓋有貫通融會、神而明之者存焉。”亦作“ ”。 清 戴名世 《方舟傳》: “年十四五, 盡通六經諸史及百家之書, …   Big Chineese Encyclopedy

 • 貫通 — 拼音:guan4 tong 1. 穿越、 溝通。 如: “這條幹道貫通整個城市, 帶動了經濟的成長與繁榮。” 3. 洞曉事物。 儒林外史·第一回: “這王冕天性聰明, 年紀不滿二十歲, 就把那天文、 地理、 經史上的大學問, 無一不貫通。” [似] 1.暢通 2.領悟、 融會 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 一以貫之 — 拼音:yi yi3 guan4 zhi 語出論語·里仁: “吾道一以貫之。” 指用一種道理貫通於各類事物之中。 三國志·卷十三·魏書·鍾繇傳: “先帝聖德, 固天所縱, 墳典之業, 一以貫之。” 五燈會元·卷十六·簽判劉經臣居士: “良哉孔子之言, 默而識之, 一以貫之。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 貫通 — (貫通, 贯通) 1.謂全部透徹地理解, 通曉明白。 漢 董仲舒 《春秋繁露‧正貫》: “然後援天端, 布流物, 而貫通其理, 則事變散其辭矣。” 唐 韓愈 《順宗實錄三》: “聰明強記, 歷代史傳, 無不貫通。” 田北湖 《論文章源流》: “及一旦豁然貫通, 不拘成格, 累牘盈篇, 俯拾即是。” 2.連接;溝通。 宋 岳珂 《金陀粹編‧行實編年》: “清 湖 湘 累歲蕩泊之菑, 增 秦 蜀 千里貫通之勢。” 清 湯斌 《寄孫微君先生書》: “若稍有夾雜, 便成隔礙, 稍有虧欠,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 一以貫之 — (一以貫之, 一以贯之) 原指 孔子 的忠恕之道貫穿在一切事物中。 後亦泛指一種思想或理論貫通始終。 《論語‧里仁》: “吾道一以貫之。” 《漢書‧王莽傳上》: “而公包其終始, 一以貫之, 可謂備矣。” 宋 韓淲 《澗泉日記》卷中: “萬物雖殊, 而其情可類, 所謂一以貫之者。” 明 李贄 《又答石陽太守》: “此數老之學所以能繼千聖之絕, 而同歸於‘一以貫之’之旨也。” 朱自清 《經典常談》十三: “到了《紅樓夢》, 組織才更嚴密了;全書只是一個家庭的故事。 雖然包羅萬有,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 一以貫之 — (一以贯之, 一以貫之) yī yǐ guàn zhī 【典故】 贯: 贯穿。 用一个根本性的事理贯通事情的始末或全部的道理。 【出处】 《论语·里仁》: “子曰: ‘参乎! 吾道一以贯之’曾子曰: ‘唯。 ’子出, 门人问曰: ‘何谓也? ’曾子曰: ‘夫子之道, 忠恕而已矣。’” 据谷超豪等人回忆, 凡遇应当参加的讨论会, 苏先生向来是风雨无阻, 几十年间~。 (刘征泰《苏步青》) …   Chinese idioms dictionary

 • 一理 — ﹝出法華經玄義﹞ 一理者, 諸法之本體也。 理性容攝, 其大無外。 諸法雖殊, 理元是一。 理雖是一, 而能統貫諸法。 諸法雖殊, 莫不本乎一理。 事理融通, 法法無礙, 是則世間、 出世間法, 皆不外乎此也。 …   Dictionary of Buddhist terms

 • 融會貫通 — (融會貫通, 融会贯通) 1.謂把各方面的知識或道理參合在一起, 從而得到全面透徹的理解。 《朱子全書‧學三》: “舉一而三反, 聞一而知十, 乃學者用功之深, 窮理之熟, 然後能融會貫通, 以至於此。” 清 馮桂芬 《重刻段氏<說文解字注>序》: “先生之注, 以形為經, 以聲為緯, 又以說解為經, 以群經傳注為緯, 融會貫通, 虛空粉碎, 發一凡, 起一例, 無一部一文不如網之在綱, 珠之貫串, 實他人所不能及。” 柯岩 《奇异的書簡‧美的追求者》:… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 豁然貫通 — 拼音:huo4 ran2 guan4 tong 將事理前後貫串, 全盤了解。 明·無名氏·孟母三移·第三折: “你兒在學數年, 未明性理, 若文章顯耀, 一旦豁然貫通, 你兒自此之後, 朝夕勤學, 母親且恕其過也。” 官場現形記·第五十四回: “把札文反復細看, 看了十來遍, 忽然豁然貫通, 竟悟出一個道理來。” [反] 百思不解、 百思莫解 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 融會貫通 — (融会贯通, 融會貫通) róng huì guàn tōng 【典故】 融会: 融合领会; 贯通: 贯穿前后。 把各方面的知识和道理融化汇合, 得到全面透彻的理解。 【出处】 《朱子全书·学三》: “举一而三反, 闻一而知十, 乃学者用功之深, 穷理之熟, 然后能融会贯通, 以至于此。” 要没有活泼的想象力, 就只能做出点滴的饾饤的工作, 决不能~的。 (朱自清《中国学术的大损失》) …   Chinese idioms dictionary

 • 豁然貫通 — (豁然贯通, 豁然貫通) huò rán guàn tōng 【典故】 豁然: 通达的样子; 贯通: 前后贯穿通晓。 指一下了弄通了某个道理。 【出处】 宋·朱熹《大学章句》: “至于用力之久, 而一旦豁然贯通焉。” …   Chinese idioms dictionary

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.