Смотреть что такое "入凌" в других словарях:

 • 凌兢 — (參見 ) 1.亦作“ ”。 形容寒涼。 《漢書‧揚雄傳上》: “登 椽欒 而羾天門兮, 馳閶闔而入凌兢。” 唐 李白 《鳴皋歌送岑徵君》詩: “洪河凌競不可以徑度, 冰龍鱗兮難容舠。” 宋 蘇軾 《興龍節前一日微雪與子由飲清虛堂》詩: “踏冰凌兢戰疲馬, 扣門剝啄驚寒鴉。” 明 郎瑛 《七修類稿‧詩文四‧化綿衣疏》: “然寒不能衣而飢不能食, 灞橋 踏雪, 難堪手足之凌兢。” 清 唐孫華 《雪次東坡聚星堂韻禁體物語》: “凌兢野老縕袍單, 狂喜兒童屐齒折。” 2.戰栗、恐懼的樣子。 唐 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 凌遲 — (凌遲, 凌迟) 1.斜平不陡。 《韓詩外傳》卷三: “夫一仞之牆, 民不能踰;百仞之山, 童子登而遊焉, 凌遲故也。” 2.衰敗, 敗壞。 《漢書‧刑法志》: “今隄防凌遲, 禮制未立;死刑過制, 生刑易犯……此刑之所以蕃也。” 唐 陳子昂 《上軍國利害事‧牧宰》: “不以才能任職, 所以天下凌遲。” 《明史‧孫瑋傳》: “法紀凌遲, 人心瓦解。” 清 戴名世 《劉陂千庶詩序》: “而其變愈下, 彼此訾謷, 互起迭仆, 凌遲至於今。” 3.封建時代一種殘酷的死刑。 又稱“剮刑”。 始於 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 凌雲 — (凌雲, 凌云) 直上雲霄。 多形容志向崇高或意氣高超。 《史記‧司馬相如列傳》: “ 相如 既奏《大人》之頌, 天子大說, 飄飄有凌雲之氣, 似游天地之閒意。” 唐 裴夷直 《寄婺州李給事》詩之一: “不知壯氣今何似, 猶得凌雲貫日無?” 宋 蘇軾 《次韻王定國得潁倅二首》之一: “仙風入骨已凌雲, 秋水為文不受塵。” 《水滸傳》第三九回: “他時若遂凌雲志, 敢笑 黃巢 不丈夫。” 《警世通言‧李謫仙醉草嚇蠻書》: “ 李白 紫衣紗帽, 飄飄然有神仙凌雲之態。” 毛澤東… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 凌歊臺 — (凌歊臺, 凌歊台) 臺名。 南朝 宋武帝 劉裕 曾於此築離宮。 遺址在 安徽 當涂縣 。 凌歊, 謂滌除暑氣。 唐 許渾 《凌歊臺》詩: “ 宋祖 凌歊 樂未回, 三千歌舞宿層臺。” 宋 陸游 《入蜀記》二: “ 凌歊臺 正如 鳳皇 、 雨花 之類, 特因山巔名之。 宋高祖 所營, 面勢虛曠, 高出氛埃之表, 南望 青山 、 龍山 、 九井 諸峰, 如在几席。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 凌歊台 — (凌歊臺, 凌歊台) 臺名。 南朝 宋武帝 劉裕 曾於此築離宮。 遺址在 安徽 當涂縣 。 凌歊, 謂滌除暑氣。 唐 許渾 《凌歊臺》詩: “ 宋祖 凌歊 樂未回, 三千歌舞宿層臺。” 宋 陸游 《入蜀記》二: “ 凌歊臺 正如 鳳皇 、 雨花 之類, 特因山巔名之。 宋高祖 所營, 面勢虛曠, 高出氛埃之表, 南望 青山 、 龍山 、 九井 諸峰, 如在几席。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 凌鑠 — (凌鑠, 凌铄) 1.形容氣勢迅速猛烈。 宋 歐陽修 《夜聞春風有感奉寄同院子華紫微長文景仁》詩: “閏後春深雪始銷, 東風凌鑠勢方豪。” 2.猶欺壓;壓倒。 元 楊梓 《豫讓吞炭》第二摺: “你暗暗的出去, 見 韓 魏 二君, 說三家俱被 智氏 凌鑠。” 清 趙翼 《甌北詩話‧蘇子美梅聖俞》: “ 宋 詩初尚西崑體, 後 蘇子美 梅聖俞 輩出, 遂各出新意, 凌鑠一時。” 清 王韜 《英重防俄》: “天主、天方兩教相爭, 各立門戶, 有同水火;為之上者又復一意偏袒, 凌鑠挾制,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 凌云之志 — (凌云之志, 凌雲之志) líng yún zhī zhì 【典故】 凌云: 高入云霄的志气。 形容远大的志向。 【出处】 《汉书·扬雄传》: “往时武帝好神仙, 相如上《大人赋》欲以风帝, 反缥缥有陵(凌)云之志。” …   Chinese idioms dictionary

 • 凌雲之志 — (凌云之志, 凌雲之志) líng yún zhī zhì 【典故】 凌云: 高入云霄的志气。 形容远大的志向。 【出处】 《汉书·扬雄传》: “往时武帝好神仙, 相如上《大人赋》欲以风帝, 反缥缥有陵(凌)云之志。” …   Chinese idioms dictionary

 • 凌朁 — 凌僭。 《周書‧異域傳論》: “是以反道德, 棄仁義, 凌朁之風歲廣;至 涇陽 , 入 北地 , 充斥之釁日深。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 入限 — 古天文術語。 月球運行經度與恒星緯度相交犯謂“入限”。 《清史稿‧時憲志五》: “推凌犯法, 求凌犯入限, 太陰凌犯恒星, 以太陰本日次日經度, 查本年恒星經緯度表, 某星緯度不過十度, 經度在此限內, 為凌犯入限。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I líng 〈名〉 (1) (形声。 从仌(bīng, 冰, 夌líng)声。 本义: 冰) (2) 同本义 [ice] 涉江莫涉凌, 得意须得朋。 孟郊《寒江吟》 (3) 又如: 凌冰(流水中的冰块); 凌灾(因冰块堵塞河道导致河水泛滥); 凌床(冰床); 凌室(古代的藏冰室) (4) 冰室, 冰库 [ice cell]。 如: 凌阴(冰室) (5) 姓 II líng …   Advanced Chinese dictionary

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.