門的內哥羅

méndínèigēluó
Черногория

Наука. 2013.

Смотреть что такое "門的內哥羅" в других словарях:

 • 進門 — (進門, 进门) 1.進入門內。 曾友誠 《攻克兗州》: “看到 霍守義 垂首而坐, 他的老婆坐在一旁, 我進門便問道: ‘你叫 霍守義 嗎?’” 2.比喻初步得到門徑;入門。 如: 訓詁學這門學問並非高不可攀, 進門既不難, 深造也是辦得到的。 3.謂女子出嫁到夫家。 《醒世恒言‧賣油郎獨占花魁》: “拚着一主大錢, 動了媽媽的火, 不怕小娘不肯。 勉強進門, 心中不順, 故意不守家規。” 《醒世姻緣傳》第七二回: “媒婆到了那裏, 說得 周龍皋 家富貴無比, 滿櫃的金銀,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 南斯拉夫社會主義聯邦共和國 — 拼音:nan2 si la fu she4 hui4 zhu3 yi4 lian2 bang gong4 he2 guo2 國名。 位於歐洲東南方的巴爾幹半島上, 與奧地利、 匈牙利等國為鄰, 西濱亞得里亞海。 面積十萬二千一百七十三平方公里, 人口共約一千零三十三萬七千五百左右。 首都貝爾格勒 (Belgrade) 。 地形多山崎嶇, 主要河流是多瑙河。 交通便捷, 為東歐與西歐的會口。 以農業為主, 農產有麥額葡萄等。 礦產有鉛、 水銀等。 南斯拉夫聯邦為塞爾維亞、 克羅西亞、… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — (參見 ) I jiā ㄐ〡ㄚ 〔《廣韻》古牙切, 平麻, 見。 〕 1.人所居;住房。 《易‧豐》: “豐其屋, 蔀其家, 闚其戶, 闃其無人。” 《莊子‧山木》: “夫子出於山, 舍於故人之家。” 2.特指自己家庭的住房。 《敦煌變文集‧伍子胥變文》: “吾家去此往返十里有餘, 來去稍遲, 子莫疑怪。” 清 王端履 《重論文齋筆錄》卷四: “不是天涯不到家, 彭城 風雨願偏賒。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — (為, 为) I wéi ㄨㄟˊ wéi ㄨㄟˊ 〔《廣韻》薳支切, 平支, 云。 〕 1.做;幹。 《詩‧小雅‧北山》: “或出入風議, 或靡事不為。” 《淮南子‧氾論訓》: “ 周公 屬籍致政, 北面委質而臣事之, 請而後為, 復而後行。” 唐 韓愈 《太學生何蕃傳》: “ 蕃 居太學, 諸生不為非義。” 明 焦竑 《 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — (為, 为) I wéi ㄨㄟˊ wéi ㄨㄟˊ 〔《廣韻》薳支切, 平支, 云。 〕 1.做;幹。 《詩‧小雅‧北山》: “或出入風議, 或靡事不為。” 《淮南子‧氾論訓》: “ 周公 屬籍致政, 北面委質而臣事之, 請而後為, 復而後行。” 唐 韓愈 《太學生何蕃傳》: “ 蕃 居太學, 諸生不為非義。” 明 焦竑 《 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — (參見 ) chū ㄔㄨ 〔《廣韻》赤律切, 入術, 昌。 〕 〔《廣韻》尺類切, 去至, 昌。 〕 1.自內而外, 與“入”、“進”相對。 《禮記‧祭義》: “ 樂正子 春下堂而傷其足, 數月不出。” 《呂氏春秋‧孟夏》: “螻蟈鳴, 丘蚓出。” 唐 韓愈 《感二鳥賦》: “出國門而東鶩, 觸白日之隆景。” 《二十年目睹之怪現狀》第十八回: “我母親因為我出門去了, 所以都接到家裏來住, 一則彼此都有個照應, 二則也能解寂寞。” 2.產生;發生。 《易‧說卦》: …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I gé ㄍㄜˊ 〔《廣韻》古伯切, 入陌, 見。 〕 〔《廣韻》古落切, 入鐸, 見。 〕 1.來, 至。 《書‧舜典》: “帝曰: 格汝 舜 , 詢事考言, 乃言厎可績。 三載汝陟帝位。” 孔 傳: “格, 來。” 《儀禮‧士冠禮》: “孝友時格, 永乃保之。” 鄭玄 注: “格, 至也。” 《後漢書‧班彪傳》: “乘其命賜彤弧黃戚之威, 用討 韋 、 顧 、 黎 、 崇 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — (參見 , ) I hé ㄏㄜˊ 〔《廣韻》侯閤切, 入合, 匣。 〕 1.閉;合攏。 《山海經‧大荒西經》: “西北海之外, 大荒之隅, 有山而不合, 名曰 不周負子 。” 《戰國策‧燕策二》: “蚌方出曝, 而鷸啄其肉, 蚌合而拑其喙。” 《醒世恒言‧薛錄事魚服證仙》: “﹝ 薛少府 ﹞方纔把口就餌上一合, 還不曾吞下肚子, 早被 趙幹 一掣, 掣將過去。” 巴金 《寒夜》二十: “隨後他合上書, 懶洋洋地站起來。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — wàng ㄨㄤˋ 〔《廣韻》巫放切, 去漾, 微。 〕 〔《廣韻》武方切, 平陽, 微。 〕 “ ”的被通假字。 亦作“ ”。 1.遠視, 遙望。 《詩‧衛風‧河廣》: “誰謂 宋 遠, 跂予望之。” 鄭玄 箋: “跂足則可以望見之。” 漢 班固 《西都賦》: “既懲懼於登望, 降周流以徬徨。” 唐 竇臮 《述書賦下》: “如春林之絢彩, 實一朢而寫夏。”一本作“ ”。 毛澤東 《沁園春‧雪》詞: “望 長城 內外, 惟餘莽莽; 大河 上下, 頓失滔滔。” 2 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I dìng ㄉ〡ㄥˋ 〔《廣韻》徒徑切, 去徑, 定。 〕 1.安定;平定。 《易‧家人》: “正家而天下定矣。” 《史記‧白起王翦列傳》: “四十八年十月, 秦 復定 上黨郡 。” 南朝 梁 陸倕 《石闕銘》: “指麾而四海隆平, 下車而天下大定。” 唐 韓愈 《許國公神道碑銘》: “比六七歲, 汴 軍連亂不定。”晉劇《打金枝》第四場: “你的父功高在社稷, 安祿山 造反他解圍, 救了 河 東定 河 北, 身經大戰幾百起;除了 思明 和 慶緒 , 掃平大亂定華夷。” 2 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — (帶, 带) dài ㄉㄞˋ 〔《廣韻》當蓋切, 去泰, 端。 〕 1.用以約束衣服的狹長而扁平形狀的物品。 古代多用皮革、金玉、犀角或絲織物製成。 《詩‧衛風‧有狐》: “心之憂矣, 之子無帶。” 毛 傳: “帶, 所以申束衣也。” 《古詩十九首‧行行重行行》: “相見日已遠, 衣帶日已緩。” 《晉書‧羊祜傳》: “﹝ 祜 ﹞在軍常輕裘緩帶, 身不被甲。” 唐 盧照鄰 《長安古意》詩: “羅襦寶帶為君解, 燕 歌 趙 舞為君開。” 宋 王十朋 《次韻李刑曹病 …   Big Chineese Encyclopedy

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.