圖門江

túménjiāng
p. Тумэньцзян (кор. Туманган; на границе Китая и Кореи)

Наука. 2013.

Смотреть что такое "圖門江" в других словарях:

 • 圖們江 — 拼音:tu2 men2 jiang 河川名。 位於松江省南境。 源出長白山, 與鴨綠江源相對, 接近松花江源。 東流為松江省與韓國的界河, 至韓國慶興城東注於日本海, 全長約四百七十九公里。 或作“豆滿江”、 “徒們江”、 “土們江”、 “統門”。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 圖畫 — (圖畫, 图画) 1.繪畫。 《史記‧外戚世家》: “上居 甘泉宮 , 召畫工圖畫 周公 負 成王 也。” 唐 張泌 《春日旅泊桂州》詩: “溪邊物色宜圖畫, 林伴鶯聲似管絃。” 《西游記》第四九回: “內中有善圖畫者, 傳下神影, 這才是魚籃 觀音 現身。” 清 曾國藩 《聖哲畫像記》: “昔在 漢 氏, 若 武梁祠 、 魯靈光殿 , 皆圖畫偉人事蹟。” 2.用線條、色彩構成的形象或肖像。 《漢書‧趙充國傳》: “乃召黃門郎 揚雄 即 充國 圖畫而頌之。” 五代 齊己… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 門不停賓 — 拼音:men2 bu4 ting2 bin 凡賓客求見則待之以禮, 不會拒於門外, 或謂來往賓客絡繹不絕。 比喻禮遇賢能。 晉書·卷四十二·王渾傳: “時吳人新服頗懷畏懼。 渾撫循羇旅, 虛懷綏納, 座無空席, 門不停賓。 於是江東之士莫不悅杭”北齊·顏之推·顏氏家訓·風鄭“晉文公以沐辭豎頭須, 致有圖反之誚。 門不停賓, 古所貴也。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 畫圖 — (畫圖, 画图) 1.繪圖。 《莊子‧田子方》: “ 宋 元君 將畫圖, 眾史皆至, 受揖而立, 舐筆和墨, 在外者半。” 唐 高適 《塞下曲》: “畫圖 麒麟閣 , 入朝 明光宮 。” 《舊唐書‧蕭倣傳》: “ 滑 臨 黃河 , 頻年水潦, 河流泛溢, 壞西北隄。 倣 奏移 河 四里, 兩月畢功, 畫圖以進。” 2.圖畫。 《晉書‧劉牢之傳》: “ 玄 大喜, 與 敬宣 置酒宴集, 陰謀誅之, 陳法書畫圖與 敬宣 共觀, 以安悅其志。” 唐 李白 《上皇西巡南京歌》之二: “九天開出一 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 閶門 — (閶門, 阊门) 1.城門名。 在 江蘇省 蘇州市 城西。 古時 閶門 高樓閣道, 雄偉壯麗。 唐 代 閶門 一帶是十分繁華的地方, 地方官吏常在此宴請和迎送賓客, 許多詩人都有詩詞吟誦。 漢 袁康 《越絕書‧外傳記吳地傳》: “ 闔廬 冢在 閶門 外, 名 虎丘 。” 唐 杜甫 《壯游》詩: “嵯峨 閶門 北, 清廟映迴塘。” 元 陳深 《次韻子封承之游桃花塢》: “ 閶門 行樂送韶華, 閑訪城陰野老家。” 清 陳維崧 《菩薩蠻‧吳門將歸為姜學在題歲寒圖》詞: “瀕行不折 閶門 柳,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 松門 — (松門, 松门) 1.謂以松為門;前植松樹的屋門。 唐 王勃 《游梵宇三覺寺》詩: “蘿幌棲禪影, 松門聽梵音。” 宋 陸游 《書懷絕句》之一: “老僧曉出松門去, 手挈軍持取澗泉。” 清 黃鷟來 《秋日雨晴》詩: “松門落葉深, 竹徑寒香靜。” 2.指 松門山 。 南朝 宋 謝靈運 《入彭蠡湖口》詩: “攀崖照石鏡, 牽葉入 松門 。” 《清一統志‧江西南昌府一》: “ 松門山 在 新建縣 北二百十五里。 《寰宇記》: ‘其山多松, 北臨 大江 及 彭蠡湖 。 山有石鏡, 光明照人。… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 封門 — (封門, 封门) 1.封閉大門。 清 葉夢珠 《閱世編‧學校五》: “又分號出題, 題即密藏卷後。 既封門, 方示以題之所在。” 2.指查封。 《老殘游記續集遺稿》第二回: “只留 青雲 、 素雲 、 紫雲 三位師兄在此等候封門了。” 茅盾 《上海大年夜》: “債權人請法院去封門。” 3.比喻把話說死, 不再改口。 巴金 《秋》三八: “他又封門似地說: ‘我們不要再提 枚娃子 的事情。 你最近聽到外面有什麼消息沒有?’” 4. 浙江 青田石 品名。 清 葉夢珠 《閱世編‧食貨六》:… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 陣圖 — (陣圖, 阵图) 亦作“陳圖”。 1.古代軍隊作戰時兵力部署、隊形變化的圖式。 《唐李問對》卷中: “授之裨將, 裨將乃總諸校之隊聚為陳圖, 此一等也。” 《宋史‧岳飛傳》: “戰 開德 、 曹州 皆有功, 澤 大奇之, 曰: ‘爾勇智才藝, 古良將不能過, 然好野戰, 非萬全計。 ’因授以陣圖。” 《三國演義》第四六回: “ 孔明 曰: ‘為將而不通天文, 不識地利, 不知奇門, 不曉陰陽, 不看陣圖, 不明兵勢, 是庸才也。 ’” 《燈下集‧陣圖和宋遼戰爭》:… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 龍圖 — (龍圖, 龙图) 1.即河圖。 漢 應劭 《風俗通‧山澤‧四瀆》: “ 河 者, 播也, 播為九流, 出龍圖也。” 南朝 陳 徐陵《勸進梁元帝表》: “卦起龍圖, 文因鳥跡。” 唐 張九齡 《龍池聖德頌》: “浩浩洪水, 包山襄陵, 舜 亦命 禹 , 夏氏 以興, 龍圖龜書, 二王是膺。” 2.借指神授的君權。 南朝 梁 江淹 《為建平王慶明帝疾和表》: “故 丹陵 之君, 款金泥而謝賢; 媯墟 之后, 眷龍圖而慚德。” 唐 張說 《大和舞》詩: “龍圖友及, 駿命恭膺。”參見“ ”。… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 九門 — (九門, 九门) 1.禁城中的九種門。 古宮室制度, 天子設九門。 《禮記‧月令》: “﹝季春之月﹞田獵、罝罘、羅罔、畢翳、餧獸之藥, 毋出九門。” 鄭玄 注: “天子九門者, 路門也、應門也、雉門也、庫門也、皋門也、城門也、近郊門也、遠郊門也、關門也。”後用以稱宮門。 唐 盧綸 《敬酬大府二十四舅覽詩卷因以見示》詩: “九門洞啟延高論, 百辟聯行挹大儒。” 唐 韓愈 《賀雨表》: “中使才出於九門, 陰雲已垂於四野。” 2.指宮禁。 唐 王維 《同崔員外秋宵寓直》詩: “九門寒漏徹,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 平門 — (平門, 平门) 1. 漢 時都城 長安 城門之一。 又稱“便門”。 《三輔黃圖‧都城十二門》: “ 長安 城南出第三門曰 西安門 , 北對 未央宮 , 一曰 便門 , 即 平門 也。” 2.春秋時 吳國 城門名。 在今 江蘇省 吳縣 。 吳王 闔閭 始築城, 四面八門, 北面為 齊 平 二門。 相傳 伍子胥 伐 齊 , 曾率大軍由此門出, 故稱 平門 。 見 唐 陸廣微 《吳地記》。 …   Big Chineese Encyclopedy

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.