前審

qiánshěn
разбирательство в предыдущей инстанции (суда)

Наука. 2013.

Смотреть что такое "前審" в других словарях:

 • 審慎 — (審慎, 审慎) 謹慎、慎重。 《漢書‧于定國傳》: “其決疑平法, 務在哀鰥寡, 罪疑從輕, 加審慎之心。” 金 王若虛 《五經辨惑下》: “先王之法, 亦求其實而已, 哀矜審慎則有之, 至于當罪無疑而必有三宥焉……此後世之虛文而非先王之正道也。” 清 惲敬 《上秦小峴按察書》: “蓋 敬 積十五年而後敢言, 深知先生前後審慎如此。” 柳青 《創業史》第一部第十八章: “從此以後, 他對社會上的事, 發表什麼看法的時候, 比以前審慎多了。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 審問 — (審問, 审问) 1.詳細地問。 謂在學問的探究上, 深入追求。 《禮記‧中庸》: “博學之, 審問之, 慎思之, 明辨之, 篤行之。” 宋 葉適 《題朱晦庵帖》: “方急迫了劇邑, 乃不忘博學審問之功, 他日聞其政, 必異于今人也。” 清 梁章鉅 《歸田瑣記‧常成二公》: “每歲二月上丁, 習舞釋菜。 是日, 舉學士之版, 視其藝之上下, 審問慎思, 使知不足, 教之導之, 講論以勗之。” 2.引申指精審的見解。 明 宋濂 《<杜詩舉隅>序》:… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 審決 — (審決, 审决) 1. 宋 曾鞏 《請改官制前預選官習行逐司事務》: “使省書審決: 某當屬郎、員外郎;某當屬尚書、侍郎;某當屬令、僕射, 各以某所屬, 預為科別。” 明 沈德符 《野獲編‧內閣二‧新鄭論事矛盾》: “ 高公 主筆審決, 在 隆慶 四年九月。” 清 侯方域 《豫省試策三》: “天子又不即裁其可否, 下之六卿。 六卿審決矣, 又復得請, 而後下之。” 2.審察決定。 宋 曾鞏 《請改官制前預選官習行逐司事務》: “使省書審決:… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 審處 — (審處, 审处) 1.審慎處理。 《史記‧魯仲連鄒陽列傳》: “而 齊 無南面之心, 以為亡 南陽 之害小, 不如得 濟北 之利大, 故定計審處之。” 《宣和遺事》後集: “外廷之議, 命相於 金 人喜怒之間, 更望審處。” 明 張居正 《答河漕按院林雲源言為事任怨》: “ 練湖 開復, 奔牛 建閘, 及清查灘占, 俱修舉水利實政, 向來未有如執事之留心審處者也。” 鄭觀應 《盛世危言‧傳教》: “夫貶異端即所以崇政體, 泯嫌疑即所以重邦交, 秉國鈞者其熟思而審處之!” 2.審訊處理。… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 審諦 — (審諦, 审谛) 亦作“審諟”。 1.慎密。 《尚書大傳》卷五: “帝者任德設刑, 以則象之, 言其能行天道, 舉錯審諦也。” 2.詳備, 周備。 漢 班固 《白虎通‧封禪》: “五帝禪於亭亭之山, 亭亭者, 制度審諟, 道德著明也。” 3.精當;確當。 宋 陸游 《南唐書‧徐鍇傳》: “少精小學, 故所讎書尤審諦。”徐特立《國文教授之研究》第一章: “用字審諦, 則文章精確, 於屬文有益。” 4.仔細考察或觀察。 宋 程大昌《演繁露‧寢廟游衣冠》: “ 陸機 作文以譏切之,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 審思 — (審思, 审思) 慎重考慮。 《敦煌變文集‧秋胡變文》: “況汝少小失阿耶, 孤單養汝, 成立汝身。 今捨吾求學, 更須審思。” 《辛亥革命前十年間時論選集‧論國會為治外交之本》: “願吾國之政府、國民, 一審思焉, 渙然釋前嫌而圖後效也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 審度 — (審度, 审度) I 審定長度標准。 《漢書‧律曆志上》: “今廣延群儒, 博謀講道, 修明舊典, 同律, 審度, 嘉量, 平衡, 鈞權, 正準, 直繩, 立于五則, 備數和聲, 以利兆民, 貞天下於一, 同海內之歸。” II 1.估量;揣度。 唐 趙璘 《因話錄》卷六: “其人乘小馬, 至門審度, 馬調道端, 下鞭而進。” 《紅樓夢》第四九回: “今日 湘雲 如此說了, 寶釵 又如此答, 再審度 黛玉 聲色, 亦不似往日, 果然與 寶釵 之說相符。” 丁玲… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 審諭 — (審諭, 审谕) 指太子的師傅對太子的明白開導。 語本《禮記‧文王世子》: “大傅審父子君臣之道以示之;少傅奉世子, 以觀大傅之德行而審喻之。”喻, 通“ ”。 南朝 梁 陸倕 《為豫章王慶太子出宮表》: “伏維皇太子道契生知, 照均天縱, 不藉審諭之功, 無待溫文之輔。” 唐 劉肅 《大唐新語‧褒錫》: “太子謂之曰: ‘飛刀膾鯉, 調和鼎食, 公實有之, 至於審諭弼諧, 固屬 李綱 矣。 ’” 《舊唐書‧姚珽傳》: “時 節愍太子 舉事不法, 王廷 前後上書進諫……所冀講席談筵,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 審實 — (審實, 审实) 1.真實;詳實。 《後漢書‧東平憲王蒼傳》: “伏聞當為二陵起立郭邑, 臣前頗謂道路之言, 疑不審實, 近令從官 古霸 問 涅陽主 疾, 使還, 乃知詔書已下。” 唐 劉知幾 《史通‧直言》: “次有 宋孝王 《風俗傳》、 王劭 《齊志》, 其敘述當時, 亦務在審實。” 明 陳繼儒 《讀書鏡》卷二: “ 高宗 曰: 臺諫論事, 雖許風聞, 要須審實。” 2.核實。 晉 葛洪 《抱樸子‧辨問》: “令 周 孔 委曲其采色, 分別其物名, 經列其多少, 審實其有無,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 審擇 — (審擇, 审择) 審察選擇。 清 李調元 《<勦說>序》: “考其同而辨其異, 君子宜何如審擇。” 嚴復 《譯<天演論>例言》: “用 漢 以前字法句法, 則為達易, 用近世利俗文字, 則求達難, 往往抑義就詞, 毫釐千里。 審擇於斯二者之間, 夫固有所不得已也, 豈釣奇哉!” 茅盾 《子夜》八: “這都是剎那間的事--快到不容 馮雲卿 有所審擇, 有所決定。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 審端 — (審端, 审端) 1.檢查修正。 《禮記‧月令》: “﹝孟春之月﹞王命布農事, 命田舍東郊, 皆修封疆, 審端徑術。” 孔穎達 疏: “令農夫皆修理地之封疆, 審正田之徑路及田之溝洫, 故云‘審端徑術’。” 2.詳盡公正。 《南齊書‧明帝紀》: “食惟民天, 義高 姬 載, 蠶實生本, 教重 軒 經, 前哲盛範, 後王茂則, 布令審端, 咸必由之。” …   Big Chineese Encyclopedy

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.